Vad händer med en solpark när den förväntade livslängden är över? 

En solpark förväntas kunna leverera el under 30-35 år, men kan mycket väl fungera utmärkt även efter detta. Om man anser att parken gjort sitt är nedmonteringen en enkel process där paneler monteras ner, pålar dras upp ur jorden och materialet återvinns. Nedmonteringen går snabbt, innebär inget ingrepp i naturen och jorden kommer sedan direkt vara redo att brukas eller användas på annat sätt direkt.