Energilager

Varför ska jag investera i ett storskaligt energilager?

Att investera i ett energilager eller större batteri har flera fördelar. Inte bara möjliggör de att du kan spara din solel till tillfällen då solen inte lyser, det finns också flera andra möjligheter att genom energilager skapa hög ekonomisk lönsamhet.

Energilagring – en lönsam lösning som stärker upp det svenska elnätet

Den svenska och europeiska elsystemet håller på att göras om rejält. Det har öppnat upp en marknad för energilagring på ett sätt som tidigare inte varit aktuellt. Genom åren har vi på EnergiEngagemang installerat flera olika energilagringslösningar. I dagsläget kan man enkelt säga att det finns fyra huvudsakliga anledningar till att skaffa energilager –

Energilager 50-600 kW

Tillsammans med norska Pixii har vi tagit fram ett erbjuder norskt utvecklade modulära batterier i storlek om upp till 50 kW per skåp och som utan problem kan byggas upp till 600 kW. Förutom att vara utvecklade för att kunna stötta frekvensmarknaden kan de också fungera för elarbitrage och peak-shaving. Laddning och utmatning sker via en SMART-mätare utifrån dina preferenser, batteriet styr med andra ord sig själv genom den mjukvara batteriet levereras med.

Energilagrets möjligheter

Frekvensstyrning

För att kunna säkerställa leveranssäkerheten vid övergången till förnybar energi, nya förbrukningsmönster och ett ökat antal förbindelser mellan länder och elsystem, har det utvecklats en ny balansmodell i det gemensamma nordiska samarbetsprojektet Nordic Balancing Model (NBM). Som ägare av ett batteri kan balansering som både möjliggör energiomställningen och samtidigt är anpassad till Europas gemensamma lagstiftning och inre marknad för el.


Här finns en stor möjlighet för de som vill investera i lagringslösningar och låta de vara med i den nya gemensamma frekvensmarknaden kallad mFRR. Som deltagare får man betalt för hur stor kapacitet man kan tillföra. Du får med andra ord betalt varje timme per år för att vara standby och möjliggöra för Svenska kraftnät att antingen ta ut eller tillföra energi till ditt energilager för att jämna ut frekvensen.

Elarbitrage

Elmarknaden präglas av höga prisskillnader mellan de olika timmarna. Skillnaden mellan låglast och höglast kan vara mer än tio gånger så mycket och enskilda timmar ännu mer. Med ett aktivt batteri går det att köpa energi under dygnets billigaste timmar för att sedan kunna använda elen under de timmar då priset är som högst. Eller till och med sälja ut överskottet och på så sätt låta batteriet hela tiden jobba för att maximera lönsamheten.

Kapa effekttoppar

I takt med att elnätsföretagen har ut högre avgifter beroende på vilken effekt man utnyttjar kan ett batteri även hjälpa till att sänka elnätskostnaderna. Genom att gå in och kapa effekttopparna i förbrukningen hålls effekten nere och på så sätt även hålla nere elräkningen. Att hålla nere effekttopparna hjälper även till att skapa ett stabilare elnät.


Oavsett vilket behov du har, har vi en lösning, vi erbjuder energilager från världsledande leverantörer i alla storlekar, från 10 kW upp till 10 MW.

Reservkraft

För de verksamheter där driften är viktig kan ett batteri gå in och försörja verksamheten med el i händelse av att strömmen skulle gå ner. En extra fördel är också att solcellsanläggningen kan fortsätta att fungera om man har anmält anläggning som ö-drift. Beroende på elförbrukning och storlek på solcellsanläggningen kan man med batteri klara sig under de vanligaste elbortfallen.


När man installerar ett batteri är det viktigt att veta att man bygger batteriet för att vara optimerat mot en av funktionerna. Du kan alltså inte erbjuda batteriet till frekvensmarknaden samtidigt som det ska fungera som reservkraft till gården.

Vill du lära dig mer om balansmarknaden?

Om du är intresserad av att lära dig mer om hur balansmarknaden fungerar och hur du kan tjäna pengar på att leverera reserver har vi samlat en mängd matnyttig information här nedan.


Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär

070-330 03 31

erik.rindeskar@energiengagemang.se

Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär

Hej, vi pratar gärna energilager med dig!

Vi besöker dig gärna för att på plats kunna se vilken lösning som skulle vara bäst utifrån fastighetens förutsättning.

Ring vår växel så blir du kopplad till en säljare i din region.

010-30 30 100

info@energiengagemang.se

Vill du hellre att jag kontaktar dig?

Det kan gälla både om du har specifika frågor eller om du vill veta mer. Fyll i formuläret så kontaktar jag dig inom kort.