Energilager 50 – 600 kW

En lönsam investering som hjälper nätet

Tillsammans med norska Pixii har vi tagit fram ett erbjudande med ett modulärt batterisystem i storlek om 50 kW per skåp som är skalbart upp till 6oo kW. Utveckling sker i Norge med tillverkning i Slovenien. Förutom att vara utvecklade för att kunna stötta frekvensmarknaden kan de också fungera för elarbitrage och peak-shaving. Laddning och utmatning sker via en SMART-mätare där vi ser till att batteriet arbetar för att löpande kunna ge den bästa avkastningen som marknaderna kan erbjuda.

Vad krävs för att jag ska kunna installera ett batteri?

Det är långt ifrån alla platser som lämpar sig för energilager. Det finns flera saker du som köpare behöver säkerställa innan installation. Här har vi samlat några viktiga frågor du som anläggningägare behöver tänka på.

  • Elabonnemanget ska vara minst 80A/skåp.
  • Uppställningsplatsen ska vara väderskyddad och minst 15 meter från annan byggnad.
  • Uppställningsplatsen ska klara drygt 1000 kg/kvadratmeter.
  • Placeringen ska beakta riskerna av förorenat vatten vid eventuell släckning och kylning.
  • Platsen ska vara tillgänglig för tung lastbil/kranbil och räddningstjänst.
  • Har du det tillstånd som behövs för att installera? Läs mer om tillståndsprocessen nedan:

Om batterierna från Pixii

De batterier vi erbjuder från Pixii är såkallade LFP, Litiumjärnfosfatbatterier. Varje skåp består av ett antal battericeller om totalt max 50 kW där varje cell har en egen växelriktare. Varje batteri klarar 4000 cykler.

Så här går installationsprocessen till

För att placera ut och ansluta ett energilager är det många steg innan det går att ansluta till elnätet. Här har vi kort sammanfattat hur detta går till.


Förstudie
Förstudie

Vi börjar med att titta på elnätsfrågan för att säkerställa inmatnings- och utmatningseffekt och plats i aggregatorpool. Därefter kan vi ta fram en preliminär systemlösning.

Tillstånd & samråd
Tillstånd & samråd

Utred vilka platsspecifika krav som gäller för lösningen. Det handlar om kontakt med Länsstyrelse, Kommun, Nätbolag Räddningstjänst och Försäkringsbolag

Entreprenad del 1
Entreprenad del 1

När alla tillstånd är på plats är det dags att lägga beställningar till leverantörer, elnätbolaget och aggregatorn. Detaljprojektering görs och tidsplan sätts upp och delges alla inblandade.

Entreprenad del 2
Entreprenad del 2

Förberedande markarbeten börjar. Energilager, abonnentstation och transformatorstation levereras och installeras. Elinkoppling görs, konfigureras och testas. Slutbesiktning när allt är OK.

Driftsättning
Driftsättning

Det sista som görs innan energilagret är redo för drift är att testa kommunikationen med aggregatorn, som sköter handeln med Svenska kraftnät. När allt är på plats är batteriet redo för frekvensmarknaden.

Service, skötsel och garanti

När väl energilagret är i drift kan du känna dig trygg. Med vårt tjänsteavtal har vi löpande online-bevakning och gör regelbundna platsbesök där vi inspekterar anläggningen. Exakt hur ofta beror på hur den omgivande miljön ser ut. För att produktgarantin (fem år) ska gälla gör vi en protokollförd tillsyn enligt tillverkarens anvisningar minst en gång per år.

Vad kan du tjäna på att leverera reserver?

Just nu är det mycket lönsamt att ställa sitt batteri till förfogande till Svenska Kraftnät. Återbetalningstiden kan hamna runt två år för större energilager, räknat på de ersättningsnivåer som har varit under 2022-2023. .

Genom att titta på historiska priser för avropade volymer kan du få en indikation på hur mycket du kan tjäna på att vara aktiv på marknaderna och hur du kan prissätta dina bud. Samtidigt ska man vara medveten om att priserna på frekvensmarknaden hela tiden kan ändra på sig och därför kan man aldrig garantera en viss återbetalningstid.

Vill du lära dig mer om balansmarknaden?

Svenska kraftsnäts hemsida hittar du mer information om hur balansmarknaden fungerar och den förväntade utvecklingen framöver.


Hej, vi pratar gärna batterier med dig!

Vi besöker dig gärna för att på plats kunna se vilken lösning som skulle vara bäst utifrån fastighetens förutsättning.

Ring vår växel så blir du kopplad till en säljare i din region.

010-30 30 100

info@energiengagemang.se

Vill du att vi kontaktar dig?

Vill du få en offert eller har specifika frågor gällande solenergi och/eller energilager? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär

070-330 03 31

erik.rindeskar@energiengagemang.se

Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär