Solceller på mark

Solceller på mark

Genom att placera en solcellsanläggning på marken kan du enkelt anpassa anläggningen helt utifrån dina förutsättningar och investeringsvilja. Installationen är både snabb och enkel och dessutom helt reversibel.

Utnyttja din mark till att göra el

Att bygga solcellsparker är både det snabbaste och billigaste sättet att enkelt bygga ut det svenska elsystemet. Som helhetsentreprenör till Sveriges största solcellspark vet vi att investeringsviljan är hög och för den som vill arrendera ut sin mark så är intresset stort. Hur enkel marken är att bygga på i kombination med hur nära det är till nätanslutning är två faktorer som påverkar värdet av arrendet. Kontakta någon av våra projektutvecklare för att veta mer.

Obrukbar mark kan bli en lönsam affär

Hos många lantbruk finns idag mark som inte kan brukas eller som på annat sätt inte används. Här finns möjligheter att enkelt montera en solcellsanläggning direkt på marken. Fördelarna är många, du välja att själv vara med som investerare och ta del av produktionen, eller om du enbart vill arrendera ut marken till en extern part.

Solcellsparker ger en ökad biologisk mångfald

I en solpark får naturen möjlighet till återhämtning. Mellan solparkborden finns möjligheter att låta pollinerargrödor växa fritt, odla vall eller ha får som sköter markunderhållet.

Storskaliga solparker

Solparker är ett fantastiskt sätt att snabbt och enkelt bygga ut den svenska fossilfria elproduktionen. Solparker har minimal påverkan påverkan på både miljö och människa och kan byggas där elen behövs som mest. På så sätt bidrar de också med minsta möjliga belastning på elnätet.

Att köpa grön el från sin elleverantör för att visa på ett miljöengagemang är mycket vanligt bland stora företag. Men riktigt intressant blir det när företaget inte bara köper el utan även tar en aktiv roll i utbyggnaden av förnybara energikällor och äger sina egna produktionsanläggningar. Vi har bland annat byggt produktionsanläggningar åt HSB Södermanland, Uddevalla Energi och Swedbank.

Solcellsparker är numera en del av frekvensregleringen

Arbetet med att se till att det svenska elnätet ligger på exakt 50,0 hertz kallas för frekvensreglering. Det görs på flera nivåer, till att börja med måste köpare och säljare på elbörsen Nord Pool varje dag lämna en prognos för hur mycket de kommer att producera och handla under kommande dygn timme för timme. Baserat på detta gör man en uppskattning på hur mycket av respektive energislag som behöver produceras utifrån hur övriga förhållanden ser ut, till exempel om det blåser mycket, om det finns stora vattenreserver osv.

Solkraft har tidigare fått kritik, för när man har energikällor som vind och sol blir svajningarna i produktion ganska stora, något som gör att det ställs ännu högre krav på frekvensregleringen. Sedan 2022 är dock den solpark vi byggt tillsammans med HSB Södermanland en del av frekvensregleringen, vilket visat sig fungera bra och därmed öppnat upp dörren för fler solparker att ansluta sig.

Se vårt webinarium om solenergi för solcellsparker

Här berättar vi vad som gäller för dig som är markägare och intresserad av att bygga, äga, driva eller arrendera ut din mark för att bygga solcellspark. Som helhetsentreprenör till Sveriges största solcellspark vet vi att solcellsparker är ett mycket intressant investeringsobjekt för både företag och lantbruk. Och vi har bra koll på vad som gäller när man ska bygga större parker i den här storleken.

Hej, vi pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.

Ring vår växel så blir du kopplad till en säljare i din region.

010-30 30 100

info@energiengagemang.se

Vill du att vi kontaktar dig?

Vill du få en offert eller har specifika frågor gällande solenergi och/eller energilager? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Exempel

Här nedan finner du referenser och exempel på solcellsparksinstallationer som vi har gjort nyligen.

Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär

070-330 03 31

erik.rindeskar@energiengagemang.se

Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär