Solar cells on land

Solar cells on land

By placing a photovoltaic installation on the ground, you can easily customize the installation according to your conditions and willingness to invest. Installation is both quick and easy, and fully reversible.

Utnyttja din mark till att göra el

Building solar parks is both the fastest and cheapest way to easily expand the Swedish electricity system. As the general contractor for Sweden’s largest solar park, we know that the willingness to invest is high and for those who want to lease their land, there is great interest. How easy the land is to build on, combined with how close it is to a grid connection, are two factors that affect the value of the lease. Contact one of our project developers to find out more.

Obrukbar mark kan bli en lönsam affär

Hos många lantbruk finns idag mark som inte kan brukas eller som på annat sätt inte används. Här finns möjligheter att enkelt montera en solcellsanläggning direkt på marken. The benefits are many: you can choose to be an investor and take part in the production, or you can simply lease the land to an external party.

Solar parks increase biodiversity

A solar park gives nature a chance to recover. Between the solar park tables, there are opportunities to allow pollinator crops to grow freely, grow grassland or have sheep to maintain the land.

Large-scale solar parks

Solar parks are a fantastic way to quickly and easily expand Swedish fossil-free electricity production. Solar parks have minimal environmental and human impact and can be built where electricity is most needed. In this way, they also contribute to the lowest possible load on the electricity grid.

Att köpa grön el från sin elleverantör för att visa på ett miljöengagemang är mycket vanligt bland stora företag. Men riktigt intressant blir det när företaget inte bara köper el utan även tar en aktiv roll i utbyggnaden av förnybara energikällor och äger sina egna produktionsanläggningar. Vi har bland annat byggt produktionsanläggningar åt HSB Södermanland, Uddevalla Energi och Swedbank.

Solcellsparker är numera en del av frekvensregleringen

Arbetet med att se till att det svenska elnätet ligger på exakt 50,0 hertz kallas för frekvensreglering. Det görs på flera nivåer, till att börja med måste köpare och säljare på elbörsen Nord Pool varje dag lämna en prognos för hur mycket de kommer att producera och handla under kommande dygn timme för timme. Baserat på detta gör man en uppskattning på hur mycket av respektive energislag som behöver produceras utifrån hur övriga förhållanden ser ut, till exempel om det blåser mycket, om det finns stora vattenreserver osv.

Solkraft har tidigare fått kritik, för när man har energikällor som vind och sol blir svajningarna i produktion ganska stora, något som gör att det ställs ännu högre krav på frekvensregleringen. Sedan 2022 är dock den solpark vi byggt tillsammans med HSB Södermanland en del av frekvensregleringen, vilket visat sig fungera bra och därmed öppnat upp dörren för fler solparker att ansluta sig.

Se vårt webinarium om solenergi för solcellsparker

Här berättar vi vad som gäller för dig som är markägare och intresserad av att bygga, äga, driva eller arrendera ut din mark för att bygga solcellspark. Som helhetsentreprenör till Sveriges största solcellspark vet vi att solcellsparker är ett mycket intressant investeringsobjekt för både företag och lantbruk. Och vi har bra koll på vad som gäller när man ska bygga större parker i den här storleken.

Hello, we are happy to talk solar energy with you!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.

Call our switchboard and you will be connected to a sales representative in your region.

010-30 30 100

info@energiengagemang.se

Would you like us to contact you?

Do you want a quote or have specific questions about solar energy and/or energy storage? Fill in the form and we will contact you shortly.

Exempel

Här nedan finner du referenser och exempel på solcellsparksinstallationer som vi har gjort nyligen.

Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär

070-330 03 31

erik.rindeskar@energiengagemang.se

Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär