Solar parks

Vi utvecklar, bygger och driver storskaliga solparker. Solparker kan på både kort och lång sikt hjälpa till och stärka upp det svenska elsystemet. Här kan du läsa mer om våra pågående parksprojekt.