Solceller på mark

Solceller på mark

Ved å plassere et solcelleanlegg på bakken kan du enkelt tilpasse anlegget helt ut fra dine forutsetninger og investeringsvilje. Installasjonen er både rask og enkel og også fullstendig reversibel.

Bruk landområdet ditt til å produsere strøm

Å bygge solcelleparker er både den raskeste og billigste måten å enkelt bygge ut det nasjonale elsystemet. Som totalentreprenør for Sveriges største solcellepark vet vi at investeringsviljen er høy og for de som ønsker å leie ut grunnen sin er det stor interesse. Hvor lett tomta er å bygge på kombinert med hvor nært det er nettilknytning er to faktorer som påvirker verdien på leiekontrakten. Ta kontakt med en av våre prosjektutviklere for å finne ut mer.

Ubrukelig jord kan bli en lønnsom virksomhet

Mange gårder har i dag jord som ikke kan dyrkes eller som på annen måte ikke brukes. Her er det muligheter for enkelt å montere en solcelleinstallasjon direkte på bakken. Fordelene er mange, du velger å delta som investor selv og ta del i produksjonen, eller om du kun ønsker å leie ut tomten til en ekstern part.

Solcellsparker ger en ökad biologisk mångfald

I en solcellepark får naturen mulighet til å hente seg inn igjen. Mellom solparkbordene er det muligheter for å la pollinatorvekster vokse fritt, dyrke beite eller ha sauer som tar seg av jordvedlikeholdet.

Storskala solcelleparker

Solparker er en fantastisk måte å raskt og enkelt utvide Sveriges fossilfrie strømproduksjon. Solparker har minimal påvirkning på både miljø og mennesker og kan bygges der strømmen trengs mest. På denne måten bidrar de også med minst mulig belastning på strømnettet.

Å kjøpe grønn strøm fra din strømleverandør for å vise et miljøengasjement er svært vanlig blant store selskaper. Men det blir virkelig interessant når selskapet ikke bare kjøper strøm, men også tar en aktiv rolle i utvidelsen av fornybare energikilder og eier egne produksjonsanlegg. Vi har blant annet bygget produksjonsanlegg for HSB Södermanland, Uddevalla Energi og Swedbank.

Solparker er nå en del av frekvensreguleringen

Arbeidet med å sikre at det svenske strømnettet ligger på nøyaktig 50,0 hertz kalles frekvensregulering. Det gjøres på flere plan, til å begynne med må kjøpere og selgere på Nord Pool strømbørs hver dag gi en prognose for hvor mye de vil produsere og handle det kommende døgnet time for time. På bakgrunn av dette gjøres det et estimat på hvor mye av hver energitype som må produseres ut fra hvordan de andre forholdene ser ut, for eksempel om det blåser veldig, om det er store vannreserver osv.

Solkraft har tidligere fått kritikk, for når man har energikilder som vind og sol, blir svingningene i produksjonen ganske store, noe som gjør at det stilles enda høyere krav til frekvensreguleringen. Siden 2022 er imidlertid solcelleparken vi bygget sammen med HSB Södermanland en del av frekvensreguleringen, som har vist seg å fungere godt og dermed åpnet for at flere solparker kan bli med.

Se vårt webinar om solenergi for solparker

Her forteller vi deg hva som gjelder for deg som er grunneier og interessert i å bygge, eie, drifte eller leie ut din grunn for å bygge en solcellepark. Som totalentreprenør for Sveriges største solcellepark vet vi at solcelleparker er et svært interessant investeringsobjekt for både bedrifter og landbruk. Og vi vet hva som gjelder når man bygger større parker av denne størrelsen.

Hei, vi vil gjerne snakke solenergi med deg!

Vi kommer gjerne på besøk for å se på stedet hvilken løsning som er best ut fra forholdene på eiendommen.

Ring vårt sentralbord så blir du koblet til en selger i din region.

99 45 54 72

info@energiengasjement.no

Vi er her for å hjelpe deg.

Lurer du på hvor lønnsomt det kan være for deg å investere i solenergi? Send oss en uforpliktende forespørsel.

Eksempel

Nedenfor finner du referanser og eksempler på solparkinstallasjoner som vi har gjort nylig.

Hei, jeg vil gjerne snakke med deg om solenergi!

Er du interessert i hva du som grunneier kan få i leie? Er din bedrift interessert i å eie en solcellepark? Vil du vite hva en PPA kan koste? Ring gjerne eller send meg en mail, så kan jeg fortelle deg mer.


Erik Rindeskär

070-330 03 31

erik.rindeskar@energiengagemang.se

Hei, jeg vil gjerne snakke med deg om solenergi!

Er du interessert i hva du som grunneier kan få i leie? Er din bedrift interessert i å eie en solcellepark? Vil du vite hva en PPA kan koste? Ring gjerne eller send meg en mail, så kan jeg fortelle deg mer.


Erik Rindeskär