Energilager

Hvorfor bør jeg investere i et storskala energilager?

Å investere i et energilager eller større batteri har flere fordeler. Ikke bare gjør de deg i stand til å spare solenergi når sola ikke er synes, det er også flere andre muligheter til å skape høy økonomisk lønnsomhet gjennom energilagring.

Energilagring – en lønnsom løsning som styrker strømnettet nasjonalt

De europeiske elektrisitetssystemene holder på å bli gjort om skikkelig. Det har åpnet et marked for energilagring på en måte som ikke var tilfellet tidligere. Gjennom årene har vi i EnergiEngagemang installert flere ulike energilagringsløsninger. Nå i dag kan man lett si at det finnes fire hovedsaklige anledninger for å skaffe energilager.

Energilager 50-600 kW

Sammen med det norske selskapet Pixii har vi tatt u bruk tilbudet om norsk-utviklede modulære batterier opp til 50 kW per skap og som uten problem kan bygges opp til 600 kW. I tillegg til å være utviklet for å støtte frekvensmarkedet, kan de også funke med elektrisitetsarbitrasje og peak-shaving. Input og output skjer via en SMART-mater basert på dine preferenser, altså styrer batteriet seg selv gjennom batteriet sitt eget software.

Mulighetene for energilagring

Frekvenskontroll

For å sikre forsyningssikkerheten ved overgangen til fornybar energi, nye forbruksmønstre og økt antall forbindelser mellom land og strømsystemer, er det utviklet en ny balansemodell i det fellesnordiske samarbeidsprosjektet Nordic Balancing Model (NBM). Som eier av et batteri er balansering som både muliggjør energiomstillingen og samtidig er tilpasset Europas felles lovverk og indre marked for elektrisitet.


Her er det en stor mulighet for de som ønsker å investere i lagringsløsninger og la dem delta i det nye felles frekvensmarkedet kalt mFRR. Som deltaker får du betalt for hvor mye kapasitet du kan legge til. Du får med andre ord betalt hver time per år for å være i beredskap og gjøre det mulig for strømnettet å enten trekke ut eller tilføre energi til energilageret ditt for å utjevne frekvensen.

Elektrisitetsarbitrage

Strømmarkedet er preget av høye prisforskjeller mellom de ulike timene. Forskjellen mellom lav belastning og høy belastning kan være mer enn ti ganger så mye og enkelte timer enda mer. Med et aktivt batteri er det mulig å kjøpe energi i de billigste timene på døgnet for så å kunne bruke strømmen i de timene prisen er høyest. Eller til og med selge overskuddet og dermed la batteriet virke hele tiden for å maksimere lønnsomheten.

Kutt effekttopper

Ettersom strømnettselskapene tar høyere avgifter avhengig av strømmen som brukes, kan et batteri også bidra til å redusere strømnettkostnadene. Ved å gå inn og kutte effekttoppene i forbruket holdes strømmen nede og holder dermed også strømregningen nede. Å holde strømtoppene nede er også med på å skape et mer stabilt strømnett.


Uansett behov har vi en løsning, vi tilbyr energilagring fra verdensledende leverandører i alle størrelser, fra 10 kW opp til 10 MW.

Reservekraft

För de verksamheter där driften är viktig kan ett batteri gå in och försörja verksamheten med el i händelse av att strömmen skulle gå ner. En extra fördel är också att solcellsanläggningen kan fortsätta att fungera om man har anmält anläggning som ö-drift. Beroende på elförbrukning och storlek på solcellsanläggningen kan man med batteri klara sig under de vanligaste elbortfallen.


Når man installerer et batteri er det viktig å vite at man bygger batteriet for å være optimalisert for spesifikke funksjoner. Du kan altså ikke tilby batteriet til frekvensmarkedet samtidig som det skal fungere som reservekraft til gården.

Vil du lære mer om balansemarkedet?

Om du er intressert av å lære deg mer om hvordan balansmarkedet fungerer og hvordan du kan tjene penger på å leverere reserver har vi samlet en mengde nyttig informasjon nedefor.


Hei, jeg vil gjerne snakke med deg om solenergi!

Er du interessert i hva du som grunneier kan få i leie? Er din bedrift interessert i å eie en solcellepark? Vil du vite hva en PPA kan koste? Ring gjerne eller send meg en mail, sÃ¥ kan jeg fortelle deg mer.


Erik Rindeskär

070-330 03 31

erik.rindeskar@energiengagemang.se

Hei, jeg vil gjerne snakke med deg om solenergi!

Er du interessert i hva du som grunneier kan få i leie? Er din bedrift interessert i å eie en solcellepark? Vil du vite hva en PPA kan koste? Ring gjerne eller send meg en mail, sÃ¥ kan jeg fortelle deg mer.


Erik Rindeskär

Hei, vi vil gjerne snakke med deg om energilagring!

Vi kommer gjerne på besøk for å se på stedet hvilken løsning som er best ut fra forholdene på eiendommen.

Ring vårt sentralbord så blir du koblet til en selger i din region.

99 45 54 72

info@energiengasjement.no

Vi er her for å hjelpe deg.

Lurer du på hvor lønnsomt det kan være for deg å investere i solenergi? Send oss en uforpliktende forespørsel.