Personlig informasjon

Behandling av personopplysninger i henhold til GDPR

EnergiEngagemang behandler personopplysningene som gis til personer knyttet til EnergiEngagemang i henhold til databeskyttelsesforordningen (også kalt GDPR – General Data Protection Regulation). Personopplysninger er enhver type informasjon som direkte eller indirekte kan spores til en levende person, som navn, adresse og personnummer.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger

EnergiEngagemang Sweden AB (556894-1941), Malmbyvägen 10, 645 47 Strängnäs, Tlf: 010-30 30 100, e-post: info@energiengagemang.se, www.energiengagemang.se

Samtykke til behandling av personopplysninger

EnergiEngagemang registrerer og behandler personopplysninger til interessenter, kunder og andre kontakter i strukturerte dataregistre. Personopplysninger samles inn når en person ber om tilbud, fyller ut et skjema på vår nettside, deltar i undersøkelser, deltar i tilbud og kampanjer eller på annen måte bruker EnergiEngagemangs tjenester. Samtykke til at personopplysninger behandles og registreres av EnergiEngagemang må vanligvis innhentes på forhånd fra den som registreres. Dersom samtykke ikke er innhentet eller samtykke er bedt om men ikke gitt, er det viktig at den som behandler personopplysninger gir EnergiEngagemang beskjed om dette slik at behandlingen av personopplysningene fortsetter i overensstemmelse med dette. Dette er spesielt viktig dersom vedkommende har en beskyttet identitet.
Behandling av personopplysninger er nødvendig til en viss grad selv om den registrerte ikke har gitt samtykke. Dette kan for eksempel gjelde oppfyllelse av avtaler og andre forpliktelser etter loven.

Hensikten med behandlingen

Formålet med behandlingen av personopplysninger er primært å tilby informasjon om, selge og installere solcelleanlegg og tilhørende tjenester. Personopplysningene brukes også for at EnergiEngagemang skal kunne oppfylle rettslige forpliktelser og oppfylle avtaler og tiltak som er bedt om før eller etter at avtaler er inngått. Personopplysningene brukes for at EnergiEngagemang skal kunne oppfylle kravene som stilles til virksomheten. For slik registrering og behandling av personopplysninger som er tillatt uten samtykke fra den registrerte, innhentes det ikke samtykke fra den registrerte.
Personopplysningene brukes innenfor EnergiEngagemang for å kunne yte en god tjeneste samt til markedsføring, informasjonsdistribusjon og ulike utsendelser. EnergiEngagemang distribuerer ikke personopplysninger til tredjeparter uten kundens godkjenning.

Fullføring av data

For at EnergiEngagemang skal kunne oppfylle lovens krav om god kunde- og registerpleie, kan personopplysningene måtte suppleres eller oppdateres med opplysninger hentet fra offentlige eller private registre. Dette inkluderer for eksempel opplysninger om adresse, fullt for- og etternavn, telefonnummer og fødselsdato.
Overføring av registrerte data
Etter innhentet samtykke vil EnergiEngagemang lagre og behandle informasjon om kapasitet, plassering og annen teknisk informasjon til solcelleanlegget sammen med adresse.

Registrer utdrag

Den registrerte har rett til å få informasjon én gang per kalenderår om hvilke av hans personopplysninger som er registrert hos EnergiEngagemang. Søknaden om registerutdrag er gratis og sendes skriftlig til personopplysningsansvarlig på adressen ovenfor. Søknaden skal være personlig signert av søkeren og inneholde opplysninger om navn og personnummer.

Retting av informasjon

Den registrerte har rett til å kreve retting av endrede eller uriktige opplysninger. Den registrerte kan også be om at de registrerte personopplysningene ikke brukes til direkte markedsføring. Meldingen skal da sendes til personopplysningsansvarlig på adressen ovenfor.

Rengjøring og oppdatering av personopplysninger

EnergiEngagemang har som mål å ha kontinuerlig oppdaterte registre og sletter derfor personopplysninger jevnlig. Personopplysninger lagres av EnergiEngagemang i den tiden det er nødvendig for formålene angitt ovenfor. EnergiEngagemang iverksetter rimelige tiltak for å holde personopplysningene som behandles oppdatert og for å slette utdaterte og ellers uriktige eller overflødige personopplysninger. Opplysningene kan også slettes på forespørsel fra den registrerte unntatt i tilfeller der det er juridiske grunner eller på andre måter det er nødvendig å beholde visse personopplysninger.