Solparker

Vi utvikler, bygger og driver storskala solparker. Solparker kan på både kort og lang sikt hjelpe med å styrke opp under det nasjonale elsystemet. Her kan du lese mer om vårt pågående parksprojekt.