Tomteleie

Hög lönsamhet att arrendera ut mark för en solpark

Genom att arrendera ut mark för en solpark bidrar du inte bara till att möjliggöra större andel grön fossilfri el i det svenska elsystemet, det är också ett sätt att skapa lönsamhet i lågproduktiv mark och skapa ett jämnare intäktsflöde.

Øk verdien på landarealet ditt

Hos många lantbruk eller markägare finns idag mark som inte kan brukas eller som av andra anledningar inte används optimalt. Här finns möjligheter skapa en högre lönsamhet genom att arrendera ut till en solcellspark. Vi söker framförallt lättarbetad mark som ligger i södra och mellersta Sverige, men utesluter inga marker innan vi tagit oss en ordentlig titt på förutsättningarna.

Både små og store tomter av interesse

En forutsetning for å kunne bygge konkurransedyktige solparker er å øke i størrelse. Til det trenger vi minst ti hektar land, som igjen gir mulighet til å bygge en solcellepark på rundt fem megawatt. Vi ser imidlertid også gjerne på mindre tomter da mindre parker kan kobles til hverandre og på denne måten fortsatt gi stor verdi for strømnettet. Landet kan uansett fortrinnsvis ligge nært kysten ved hav og store innsjøer hvor det vanligvis er mer sol enn i innlandet

Lett bearbeidet grunn gjør at arbeidet går raskt

Vi är intresserad av alla typer av marker. Mark som är lätt att påla i är dock önskvärt då montageutrustningen pålas ner i marken på ett djup runt en och en halv meter (exakt mått beror på markens fasthet). Ju enklare det är att påla i marken, desto bättre för projektets ekonomi. Om det exempelvis är mycket sten i marken, stannar arbetet upp och man måste ibland komplettera med betongfundament.

Nærhet til kraftstasjon

Elen som produceras i en solcellspark kopplas in på det lokala nätet som ett produktionsabonnemang. Därför är det viktigt att marken även ligger i närheten befintliga nätstationer så att man slipper alltför kostsamma kabeldragningar. En annan viktig förutsättning är att nätstationen i sin tur har anslutningskapacitet.

Varje plats är unik – boka in ett personligt platsbesök

Om du har mark som du tror är intressant, kontakta gärna vår projektutvecklare Erik så kan han berätta mer om vad som gäller. Kontaktuppgifter hittar du här intill.

Solenergi vil ha en åpenbar rolle i fremtidens svenske elsystem. I dag står vannkraft for mye av reguleringen for å håndtere strømforbruket som øker i løpet av dagen. Her kan solenergi avlaste nettet da det produserer strøm på den lyse delen av dagen når vi er aktive. Med mye solenergi om sommeren kan vi også spare på vannkraften og gå inn i vinteren med fulle vannmagasiner.

Eksempel

Nedenfor finner du referanser og eksempler på solparkinstallasjoner som vi har gjort nylig.

Jeg kan virkelig anbefale EnergiEngagemang. God planlegging, profesjonelt utført installasjon og anlegget produserer noe som overgår prognosen når jeg sjekker første års produksjon.
Veldig profesjonelt i hvert trinn. veldig fornøyd med alt. Lovet kWh stemmer (snart tredje år nå). Kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere. Kan anbefales!!
Jeg synes anlegget er en av de beste investeringene vi har gjort. Jeg regner med at vi vil redusere strømkostnadene våre med opp mot 50 prosent på årsbasis.

Hei, jeg vil gjerne snakke med deg om solenergi!

Er du interessert i hva du som grunneier kan få i leie? Er din bedrift interessert i å eie en solcellepark? Vil du vite hva en PPA kan koste? Ring gjerne eller send meg en mail, så kan jeg fortelle deg mer.


Erik Rindeskär

070-330 03 31

erik.rindeskar@energiengagemang.se

Hei, jeg vil gjerne snakke med deg om solenergi!

Er du interessert i hva du som grunneier kan få i leie? Er din bedrift interessert i å eie en solcellepark? Vil du vite hva en PPA kan koste? Ring gjerne eller send meg en mail, så kan jeg fortelle deg mer.


Erik Rindeskär

Hej, jag pratar gärna markarrende med dig!

Er du interessert i hva du som grunneier kan få i leie? Er din bedrift interessert i å eie en solcellepark? Vil du vite hva en PPA kan koste? Ring gjerne eller send meg en mail, så kan jeg fortelle deg mer.

Oskar Molin

073 -330 30 98

oskar.molin@energiengagemang.se

Vill du hellre att jag kontaktar dig?

Det kan gälla både om du har specifika frågor eller om du vill veta mer. Fyll i formuläret så kontaktar jag dig inom kort.