Herregård

Boligen fra 1700-tallet fremtidssikrer virksomheten

Hvis målet er å overlate en levedyktig gård til neste generasjon, må man gjøre det man kan for å sikre at det forblir en levedyktig planet, fastslår Fredric Paus. Som eier av Herresta herregård skaffet han seg sine første solceller for å kunne se barna sine i øynene. I dag overstiger produksjonen fra gårdens anlegg totalforbruket.

Herresta i Sörmland er en gård med lang historie. Hovedbygningen ble bygget allerede i 1718. Men i dag er Herresta Godsförvaltning et moderne selskap med virksomhet innen landbruk, skogbruk og utleieeiendommer.

Jeg ser på det som å forvalte eiendommer for neste generasjon, sier Fredric Paus, hvis familie har eid gården siden 1920-tallet.

Under hans ledelse har selskapet vokst. Dels gjennom kjøp av omkringliggende gårder og dels fordi virksomheten er utvidet til også å omfatte solkraftproduksjon. Det første anlegget ble bygget i 2015 på taket av et gammelt kjeleanlegg som var omgjort til gårdskontor.

Det var flere grunner til at jeg valgte å investere i solceller. På den ene siden synes jeg det er interessant med ny teknologi og på den andre siden ønsket jeg å bli mindre avhengig av energi utenfra. Men fremfor alt var det klimaendringer, sier han.

Fredric Paus hadde i flere år sett effektene av det varmere klimaet: større vekst i skogen, lengre vekstsesong, kortere og kortere issesong om vinteren.

Jeg så at det ikke var riktig og tenkte at hvis barna når de blir store spør meg hva jeg gjorde når det fortsatt var tid igjen, så vil jeg kunne se dem i øynene. Derfor ville jeg sette opp solceller.

Siden det gamle kjeleanlegget hadde sydvendt tak, var det en meget god plassering. Sammen med leverandøren EnergiEngasjement bygget Fredric Paus en takløsning av solceller og plate.

Jeg måtte finne opp hjulet litt selv for å få det slik jeg ville ha det, og jeg fikk god hjelp av EnergiEngasjement som fant en god løsning for meg.

Og installasjonen ga Fredric Pau blodig tann. Allerede i 2017 ble det neste solcelleanlegget bygget på en av gårdsplassene, hvor det tre år tidligere var bygget en kjelesentral med eget fjernvarmeanlegg for de elleve leietakerne. Tanken med den nye solcelleinstallasjonen var å la leietakerne kjøpe egenprodusert strøm.

I tillegg var vi i stand til å lede overskuddet inn i en sloptank og varme opp varmtvannet for å redusere slitasje på spon.

Herresta eiendom produserer ca 600 000 kWh solenergi per år

Hos EnergiEngasjement ser man at flere og flere virksomheter velger å fremtidssikre sin virksomhet ved å investere i solceller og også energilagring. I likhet med Fredric Paus ser mange eiendomsbesittere fordeler med å skape flere inntektsstrømmer og samtidig øke sin attraktivitet som utleier ved å kunne tilby grønn og fossilfri strøm.

I dag har Herresta eiendomsdrift seks solcellepaneler på forskjellige tak på gården. Til sammen produserer de cirka 600 000 kWh per år. Det er mer enn gårdens totale forbruk på 500.000 kWh i året.

Den store fordelen er at vi produserer kraft som vi kan bruke selv. Vi har utmerkede leietakere og på denne måten får både vi og de god strøm til en god pris, sier Fredric Paus.

Men solcellene sprer også risiko og bidrar til kontantstrømmen. Siden 2023 har gården også blitt komplett med energilager som er oppkoblet til Svenska kraftnäts frekvensmarked. Her står tre energilager frå Pixii som tilsammen har en effekt på 150 kW.

Tre st. Pixii energilager plasert på støpt grunn.