skip to Main Content

Utnyttja din mark till en solcellspark

Höj värdet på din mark
Hos många lantbruk finns idag mark som inte kan brukas eller som av andra anledningar inte används optimalt. Här finns möjligheter skapa en högre lönsamhet genom att arrendera ut till en solcellspark. Vi söker framförallt lättarbetad mark som ligger i södra och mellersta Sverige, men utesluter inga marker innan vi tagit oss en ordentlig titt på förutsättningarna.

Både små och stora marker av intresse
En förutsättning för att kunna bygga konkurrenskraftiga solcellsparker är att komma upp i storlek. För det behöver vi minst tio hektar mark, vilket i sin tur ger en möjlighet att bygga en solcellspark på ca fem megawatt. Vi tittar dock gärna även på mindre marker då mindre parker kan kopplas ihop med varandra. Oavsett får marken gärna ligga belägen kustnära vid hav och stora sjöar där det oftast är soligare än inåt landet.

Lättarbetad mark gör att jobbet går fort
Mark som är lätt att påla i är önskvärt då montageutrustningen pålas ner i marken på ett djup runt en och en halv meter (exakt mått beror på markens fasthet). Ju enklare det är att påla i marken, desto bättre för projektets ekonomi. Om det exempelvis är mycket sten i marken, stannar arbetet upp och man måste ibland komplettera med betongfundament.

Närhet till nätstation
Elen som produceras i en solcellspark kopplas in på det lokala nätet som ett produktionsabonnemang. Därför är det viktigt att marken även ligger i närheten befintliga nätstationer så att man slipper alltför kostsamma kabeldragningar. En annan viktig förutsättning är att nätstationen i sin tur har anslutningskapacitet.

Varje plats är unik – boka in ett personligt platsbesök
Om du har mark som du tror är intressant, kontakta gärna vår projektutvecklare Erik så kan han berätta mer om vad som gäller. Kontaktuppgifter hittar du här intill.

Solenergi kommer ha en självklar roll i det framtida svenska elsystemet. Idag står vattenkraften för mycket av regleringen för att hantera att elförbrukningen går upp över dagen. Här kan solenergin avlasta näten då den producerar el på den ljusa del av dygnet då vi är aktiva. Med mycket solenergi under sommaren kan vi också spara på vattenkraften och gå in i vintern med fyllda vattenmagasin.

Boka ett kostnadsfritt platsbesök. 

Jag pratar dagligen med lantbrukare som vill hitta alternativ till den mark som inte är lönsam att odla på. I Sverige ligger närmare 120 000 hektar i träda så det finns gott om plats, men jag tror att de flesta solcellsparker framöver kommer ligga på en storleksordning mellan 5-40 MW. Att bygga större blir genast svårare, dels blir de väldigt stora vilket kan påverka kulturmiljön, men framförallt tror jag det blir svårt att hitta nätstationer med den anslutningskapaciteten.


Erik Rindeskär
070-330 03 31
Skicka e-post

Det går också bra att fylla i formuläret nedan så ringer vi upp.
Back To Top