Markarrende

Hög lönsamhet att arrendera ut mark för en solpark

Genom att arrendera ut mark för en solpark bidrar du inte bara till att möjliggöra större andel grön fossilfri el i det svenska elsystemet, det är också ett sätt att skapa lönsamhet i lågproduktiv mark och skapa ett jämnare intäktsflöde.

Höj värdet på din mark

Hos många lantbruk eller markägare finns idag mark som inte kan brukas eller som av andra anledningar inte används optimalt. Här finns möjligheter skapa en högre lönsamhet genom att arrendera ut till en solcellspark. Vi söker framförallt lättarbetad mark som ligger i södra och mellersta Sverige, men utesluter inga marker innan vi tagit oss en ordentlig titt på förutsättningarna.

Både små och stora marker har förutsättning att producera solel

För att kunna bygga konkurrenskraftiga solcellsparker behöver man komma upp i storlek. För det behöver vi minst tio hektar mark, vilket i sin tur ger en möjlighet att bygga en solcellspark på ca fem megawatt. Vi tittar dock gärna även på mindre marker då mindre parker kan kopplas ihop med varandra och på så sätt ändå ge stora värden för elnätet. Oavsett får marken gärna ligga belägen kustnära vid hav och stora sjöar där det oftast är soligare än inåt landet.

Lättarbetad mark gör att jobbet går fort – men alla marker är av intresse

Vi är intresserad av alla typer av marker. Mark som är lätt att påla i är dock önskvärt då montageutrustningen pålas ner i marken på ett djup runt en och en halv meter (exakt mått beror på markens fasthet). Ju enklare det är att påla i marken, desto bättre för projektets ekonomi. Det finns dock många marktyper som är av stort intresse även om montaget kan vara mer utmanande – till exempel skog, deponier, gamla grustäkter osv.

Har du skogsmark du är intresserad av att arrendera ut? Läs mer om detta här.

Närhet till nätstation

Elen som produceras i en solcellspark kopplas in på det lokala nätet som ett produktionsabonnemang. Därför är det viktigt att marken även ligger i närheten befintliga nätstationer så att man slipper alltför kostsamma kabeldragningar. En annan viktig förutsättning är att nätstationen i sin tur har anslutningskapacitet.

Varje plats är unik – boka in ett personligt platsbesök

Om du har mark som du tror är intressant, kontakta gärna vår projektutvecklare Erik så kan han berätta mer om vad som gäller. Kontaktuppgifter hittar du här intill.

Solenergi kommer ha en självklar roll i det framtida svenska elsystemet. Idag står vattenkraften för mycket av regleringen för att hantera att elförbrukningen går upp över dagen. Här kan solenergin avlasta näten då den producerar el på den ljusa del av dygnet då vi är aktiva. Med mycket solenergi under sommaren kan vi också spara på vattenkraften och gå in i vintern med fyllda vattenmagasin.

Exempel

Här nedan finner du referenser och exempel på solcellsparksinstallationer som vi har gjort nyligen.

Jag kan verkligen rekommendera EnergiEngagemang. Bra projektering, professionellt genomförd installation och anläggningen producerar något som mer än prognos när jag stämmer av första åretsproduktion.
Grymt proffsiga i alla steg. jättenöjd med allt. Utlovade kWh stämmer bra (snart inne på år 3). Kunnig och engagerad personal. Kan rekommenderas!!
Jag tror att anläggningen är en av de bästa investeringarna vi har gjort. Jag uppskattar att vi kommer minska våra elkostnader med uppåt 50 procent på årsbasis.

Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär

070-330 03 31

erik.rindeskar@energiengagemang.se

Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär

Hej, vi pratar gärna markarrende med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så berättar vi mer.

Oskar Molin

073 -330 30 98

oskar.molin@energiengagemang.se

Erik Rindeskär

070 -330 03 31

erik.rindeskar@energiengagemang.se

Bertil Hjalmarsson

070 -330 25 82

bertil.hjalmarsson@energiengagemang.se

Vill du att vi kontaktar dig?

Vill du få en offert eller har specifika frågor gällande solenergi och/eller energilager? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.