Solcellspark – Markarrende

Hög lönsamhet att arrendera ut mark för solceller

Genom att arrendera ut mark för solceller bidrar du inte bara till att öka andelen grön, fossilfri elektricitet i Sveriges elnät, det är också ett sätt att skapa lönsamhet på mindre produktiv mark och säkerställa ett jämnare intäktsflöde.

Öka intäkterna genom markarrende

Hos många lantbruk eller markägare finns idag mark som inte kan brukas eller som av andra anledningar inte används optimalt. Genom markarrende för solcellsparker finns möjligheter att skapa högre lönsamhet. Vi söker framförallt lättarbetad mark som ligger i södra och mellersta Sverige, men utesluter inga marker innan vi tagit oss en ordentlig titt på förutsättningarna.

Både små och stora marker har förutsättning att producera solel

För att kunna bygga konkurrenskraftiga solcellsparker behöver man komma upp i storlek. Det krävs minst tio hektar mark för att bygga en solcellspark som kan producera upp till cirka fem megawatt. Vi är dock även intresserade av mindre markområden, eftersom mindre solcellsparker kan sammankopplas för att tillsammans bidra till elnätet. Idealt sett bör marken vara belägen nära kusten eller stora sjöar, där solinstrålningen ofta är högre än i inlandet.

Lättarbetad mark gör att jobbet går fort

Vi är intresserad av alla typer av marker. Mark som är lätt att påla i är dock önskvärt då montageutrustningen pålas ner i marken på ett djup runt en och en halv meter (exakt mått beror på markens fasthet). Ju enklare det är att påla i marken, desto bättre för projektets ekonomi. Det finns dock många marktyper som är av stort intresse även om montaget kan vara mer utmanande – till exempel skog, deponier, gamla grustäkter osv.

Har du skogsmark du är intresserad av att arrendera ut för solceller? Läs mer om att arrendera skogsmark här.

Närhet till nätstation

Den el som genereras i en solcellspark kopplas in på det lokala nätet genom ett produktionsabonnemang. Därför är det viktigt att marken är belägen nära befintliga nätstationer för att undvika dyra kabeldragningar. Det är också viktigt att nätstationen har tillräcklig anslutningskapacitet för att hantera produktionen.

Utforska möjligheterna med solcellsparker

Att utveckla solcellsparker är det mest effektiva och kostnadseffektiva sättet att utöka det svenska elnätet. Med vår erfarenhet som totalentreprenör för Sveriges största solcellspark, förstår vi den starka investeringsviljan och det breda intresset från markägare som överväger att arrendera ut solceller på mark.

Hyra ut mark för solceller? Boka in ett personligt platsbesök!

Om du funderar på att hyra ut mark till solceller, är du varmt välkommen att kontakta gärna vår projektutvecklare Erik så kan han berätta mer om vad som gäller. Kontaktuppgifter hittar du här intill.

Solenergi kommer att bli en central del av det framtida, svenska elsystemet. För närvarande bidrar vattenkraften främst till att hantera de dagliga topparna i elförbrukningen. Solenergi kan effektivt avlasta belastningen på elnäten, särskilt under de ljusa timmarna när aktiviteten är som högst. Dessutom kan en omfattande användning av solenergi under sommarmånaderna hjälpa till att bevara vattenkraftsresurser, vilket gör det möjligt att gå in i vintern med fulla vattenmagasin.

Exempel

Här nedan finner du referenser och exempel på solcellsparksinstallationer som vi har gjort nyligen.

Jag kan verkligen rekommendera EnergiEngagemang. Bra projektering, professionellt genomförd installation och anläggningen producerar något som mer än prognos när jag stämmer av första åretsproduktion.
Grymt proffsiga i alla steg. jättenöjd med allt. Utlovade kWh stämmer bra (snart inne på år 3). Kunnig och engagerad personal. Kan rekommenderas!!
Jag tror att anläggningen är en av de bästa investeringarna vi har gjort. Jag uppskattar att vi kommer minska våra elkostnader med uppåt 50 procent på årsbasis.

Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär

070-330 03 31

erik.rindeskar@energiengagemang.se

Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär

Hej, vi pratar gärna markarrende med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så berättar vi mer.

Oskar Molin

073 -330 30 98

oskar.molin@energiengagemang.se

Erik Rindeskär

070 -330 03 31

erik.rindeskar@energiengagemang.se

Bertil Hjalmarsson

070 -330 25 82

bertil.hjalmarsson@energiengagemang.se

Vill du att vi kontaktar dig?

Vill du få en offert eller har specifika frågor gällande solenergi och/eller energilager? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.