Arrendera skogsmark till solpark

Hög lönsamhet att arrendera ut mark för en solpark

Genom att arrendera ut mark för en solpark bidrar du inte bara till att möjliggöra större andel grön fossilfri el i det svenska elsystemet, det är också ett sätt att skapa lönsamhet i lågproduktiv mark och skapa ett jämnare intäktsflöde.

Ger ett annat kassaflöde

Intresset ökar för att anlägga solcellsanläggningar inne i skogen. Ett skäl är att det finns gott om tillgängliga ytor. Ett annat är att markägarna kan få fler intäktsben och möjligheten till högre avkastning än vad ett skogsbruk ger.

Både små och stora marker av intresse

En förutsättning för att kunna bygga konkurrenskraftiga solcellsparker är att komma upp i storlek. För det behöver vi minst tio hektar mark, vilket i sin tur ger en möjlighet att bygga en solcellspark på ca fem megawatt. Vi tittar dock gärna även på mindre marker då mindre parker kan kopplas ihop med varandra och på så sätt ändå ge stora värden för elnätet. Oavsett får marken gärna ligga belägen kustnära vid hav och stora sjöar där det oftast är soligare än inåt landet

Se till varje plats unika förutsättningar

Att anlägga en solpark på en skogsmark är ofta mer utmanande än att anlägga en på öppen mark. För att avgöra om ett skogsskifte kan passa för ändamålet behöver man titta på både läge, topografi och eventuella miljö- och kulturvärden.

Närhet till nätstation

Elen som produceras i en solcellspark kopplas in på det lokala nätet som ett produktionsabonnemang. Därför är det viktigt att marken även ligger i närheten befintliga nätstationer så att man slipper alltför kostsamma kabeldragningar. En annan viktig förutsättning är att nätstationen i sin tur har anslutningskapacitet.

Varje plats är unik – boka in ett personligt platsbesök

Om du har mark som du tror är intressant, kontakta gärna våra projektutvecklare så kan de berätta mer om vad som gäller. Kontaktuppgifter hittar nedan.

Solenergi kommer ha en självklar roll i det framtida svenska elsystemet. Idag står vattenkraften för mycket av regleringen för att hantera att elförbrukningen går upp över dagen. Här kan solenergin avlasta näten då den producerar el på den ljusa del av dygnet då vi är aktiva. Med mycket solenergi under sommaren kan vi också spara på vattenkraften och gå in i vintern med fyllda vattenmagasin.

Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär

070-330 03 31

erik.rindeskar@energiengagemang.se

Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär

Hej, vi pratar gärna markarrende med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.

Oskar Molin

073 -330 30 98

oskar.molin@energiengagemang.se

Vill du att vi kontaktar dig?

Vill du få en offert eller har specifika frågor gällande solenergi och/eller energilager? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.