Sol-som-tjänst

Sol som tjänst – Alla fördelar, utan risker

Många är det som har tak- eller markyta som inte utnyttjas optimalt men som inte har möjlighet att själv investera i en egen solcellsanläggning. EnergiEngagemang erbjuder nu en finansieringslösning där vi projekterar och bygger en anläggning som sedan ägs och drivs av Solare Nordic där du köper elen till ett fast lågt pris på längre avtal. Det innebär att du som fastighetsägare får alla fördelar med en solcellsanläggning, såsom grön förnybar el, ett fast lågt och förutsebart elpris samt bättre miljöklassning på din fastighet, helt utan att ta någon egen risk eller investeringskostnad.
För mer information, kontakta någon av våra projektutvecklare så berättar de mer.

Hyr ut ditt tak

En del fastighetsägare med stora platta tak, till exempel lager- och logistikanläggningar, har ofta en låg energiförbrukning i förhållande till sin storlek. Om man dessutom hyr ut fastigheten till andra verksamheter kan det ibland vara svårt att se lönsamhet i att investera i solceller. Om detta är fallet finns istället möjlighet att hyra ut sitt tak för en solcellsanläggning och på så sätt skapa en passiv intäkt helt utan arbetsinsats.

Varför sol-som-tjänst?

Fast elpris för lång tid framöver

Genom ett Power Purchase Agreement, PPA-avtal, sluts ett elköpsavtal där fastighetsägaren får möjlighet att köpa den solel som produceras till ett fast pris. Avtalen skrivs på 10-15 år och när avtalet löper ut har fastighetsägaren möjlighet att lösa ut anläggningen till ett fördelaktigt pris.

Möjliggör ökad mängd förnybar el i systemet

Sverige har en yta på 41 miljoner hektar, varav 3% är bebyggd eller anlagd. En stor del av dessa 1 230 000 hektar består av tak, vilket innebär enorma möjligheter att producera grön förnybar el. Genom sol-som-tjänst skapas förutsättning för Sverige att fortsätta utbyggnaden av solelproduktion utan att behöva dra ner på takten. En förutsättning för att skapa ett samhälle rustat för framtiden, utan att låta klimatet stå för kostnaden.

Solenergi gör dig oberoende

Både Sol-som-tjänst och den nya Hyr-ut-ditt-tak-tjänsten kan bidra till att fastigheten kan hållbarhetscertifieras vilket kan ge möjlighet till gröna lån då det räknas som en energibesparande investering. I och med EU:s taxonomi kan den även användas i företagets redovisning och sammanfattningsvis öka värdet på fastigheten.