skip to Main Content

Vi håller regelbundet webbinarier med olika teman inom solenergi. Här har vi samlat några av dem med en tydlig målgrupp. Varje inspelning är på ca en timme med en allmän frågestund på slutet.

Ecovoltaics och Agrivoltaics – 221209

På det här webbinariet vill vi skapa en bättre förståelse för skillnaden mellan Agrivoltaics och Ecovoltaic men också lyfta fram exempel på vad som har gjorts i Sverige och vad fungerar.Vi har bjudit in branschkollegor från både elbolag och forskarvärlden. Här kan du få höra vilka marker som passar bäst för solparker, vilka grödor som bäst går att odla och lyssna till fyra års erfarenhet av hur fåren i Uddevalla håller rent under panelraderna.

Energilager och frekvensmarknaden – 221208

EnergiEngagemang har tillsammans med norska batteritillverkaren Pixii, tagit fram ett riktigt intressant erbjudande för de som snabbt vill komma in på Svenska kraftnäts frekvensmarknad. På det här webbinariet vill vi skapa en bättre förståelse för hur frekvensmarknaden fungerar, hur man kan bli aktör och vad som krävs för att installera ett energilager i sin verksamhet.

Varför har vi så höga elpriser och vad händer framöver – 221014

På det här webbinariet går vi igenom vilka faktorer som påverkar elpriset och varför vi har de elpriser som vi har idag. Telge Energi och Bixia ger, som elhandelsbolag, sin syn på saken i hur man som kund kan agera framöver och vi tittar också på ett olika scenarier för vart elpriset kan ta vägen de närmaste åren.

Elpriset och dess påverkansfaktorer – 220325

På det här webbinariet vill vi skapa en bättre förståelse för vilka faktorer som påverkar elpriset och hur utvecklingen ser ut framöver. Vi har jobbat som solentreprenör i över tio år. Under den här tiden har vi sett elpriset både gå upp och ner… och upp igen. Samtidigt har priset på att investera i solenergi hela tiden sjunkit. Stödsystem för organisationer och företag har sakta men säkert fasats ut i takt med att priset har sänkts. Men för första gången på länge ser vi nu att ökade priset på råvaror och transporter, även börjar påverka solpanelernas slutpris.

Solenergi för Lantbruk

I det här webbinariet tittar vi närmare på vad man ska tänka på som lantbrukare innan man ska installera solenergi. Vi konstaterar att det framförallt handlar om att minska behovet av att köpa in el, men vi tittar också på den totala inbesparingen sett över tid. Vi tar upp frågor som nyckeltal och återbetalningstid. Vi går även in på frågeställningar rörande markinstallationer.

Solcellsparker

Här berättar vi vad som gäller för dig som är markägare och intresserad av att bygga, äga, driva eller arrendera ut din mark för att bygga solcellspark. Som helhetsentreprenör till Sveriges största solcellspark vet vi att solcellsparker är ett mycket intressant investeringsobjekt för både företag och lantbruk. Och vi har bra koll på vad som gäller när man ska bygga större parker i den här storleken.

Solenergi till Svenska kyrkan

Punkterna som tas upp under denna timme som webbinariet håller handlar bland annat om:

  • Framtiden för solenergi i Sverige – Hur stor är potentialen?
  • Vad behöver jag tänka på innan jag installerar solenergi?
  • Vad är unikt för Svenska kyrkan när det gäller solcellsinstallationer?
  • Hur ser teknikutvecklingen ut? Vad kan jag förvänta mig i lönsamhet från en solcellsanläggning?
  • Får man sätta solpaneler på vilket tak som helst?

Solkraftverk – utnyttja 1-3 hektar optimalt

Låter 160 000 kr per hektar som en bra avkastning? En av lantbrukets största utmaningar är lönsamhet. Här presenterar vi ett konkret förslag på hur du kan använda en mindre yta, upp till tre hektar, av din mark till att bygga ett solkraftverk och sälja elen direkt ut på nätet.

Back To Top