Frekvensmarknaden

Vad innebär en frekvensmarknad?

Svenska kraftnät ansvarar för att upprätthålla balansen mellan elförbrukning och elproduktion i det svenska elsystemet. Det innebär att man hela tiden, varje enskild sekund, ska se till att frekvensen ligger så nära 50 Hz som möjligt för att inte riskera allvarliga störningar i elnätet. För att göra detta köper SvK in och aktiverar stödtjänster för att kunna upp- eller nedreglera produktion eller förbrukning av el när det behövs. Detta kallas frekvensstyrning eller balansmarknad.

Stödtjänster

Det finns flera olika stödtjänster, varav flera är kompatibla med energilager då de både kan användas för upp- och nedreglering. De är alla helt marknadsbaserade vilket innebär att de upphandlas öppet i konkurrens med hjälp av budgivning på respektive marknad. Ersättning och regelverk sker enligt de principer som gäller för respektive marknad. Man kan inte i förväg säga hur ersättningen kommer att se ut, men tittar man på historisk data och ser till framtidens behov ser marknaden de närmaste åren ut att vara väldigt lönsam. Ett energilager från oss uppfyller de tekniska krav som ställs för att kvalificera sig för stödtjänster.

Vad kan du tjäna på att leverera reserver?

Hur mycket du kan tjäna beror på hur stor volym du har tillgänglig för att buda in på marknaderna för reserver och vilket pris du väljer att buda in.

Genom att titta på historiska priser för avropade volymer kan du få en indikation på hur mycket du kan tjäna på att vara aktiv på marknaderna och hur du kan prissätta dina bud.

Kapacitetsersättning = Pris (marginalpris eller pris enligt bud) * såld kapacitet (MW)

Energiersättning = Pris (upp- eller nedregleringpris) * aktiverad energi (MWh)

Kapacitetsmarknad

En reservmarknad där volym budas in och avropas, oftast en dag innan driftdygnet. Kapacitetsersättning betalas alltid ut till avropade bud, även om resursen inte aktiveras. Vissa kapacitetsmarknader ger även ersättning för den faktiskt aktiverade energin.

Energiaktiveringsmarknad

En reservmarknad där volym budas in. Avrop av bud sker under drifttimmen. Energiersättning ges för den faktiskt aktiverade energin. Kapacitetsersättning ges inte.

Hur kan jag vara med?

För dig som har ett energilager finns möjlighet att ansluta detta för stödtjänster. Du kan antingen hjälpa till med upp- eller nedreglering, eller båda och. När du köper ett energilager från oss levereras det med en mjukvara som är programmerad att sköta upphandling och anbud för stödtjänster åt dig. Batteriet sköter med andra ord arbetet själv utan att du behöver göra någonting. Ekonomiskt gynnsamt för dig, och ett sätt att skapa förutsättning för såväl ökad mängd förnybar el i systemet som elektrifiering.

Vill du lära dig mer om frekvensmarknaden?

Svenska kraftsnäts hemsida hittar du mer information om hur balansmarknaden fungerar och den förväntade utvecklingen framöver.


Hej, vi pratar gärna energilager med dig!

Vi besöker dig gärna för att på plats kunna se vilken lösning som skulle vara bäst utifrån fastighetens förutsättning.

Ring vår växel så blir du kopplad till en säljare i din region.

010-30 30 100

info@energiengagemang.se

Vill du att vi kontaktar dig?

Vill du få en offert eller har specifika frågor gällande solenergi och/eller energilager? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär

070-330 03 31

erik.rindeskar@energiengagemang.se

Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär