Hur mycket sol behövs?

En timme räcker

Visste du att en timmes solinstrålning på jorden innehåller lika
mycket energi som vår globala energiförbrukning under ett år?

Merparten av solens massa, ungefär 73 procent, består av väte
(H). I solens mitt är det 15 miljoner°C. I dessa temperaturer omvandlas
vätet till helium (He) genom fusion. Fusionsprocessen
hålls igång av den höga temperaturen och beräknas göra det i ytterligare
fyra miljarder år.

Fusionen producerar dessutom en stor mängd energirika fotoner
(gamma- och röntgenstrålning), vilket är det vi ser som solsken.

Den effekt som alstras av solen motsvarar 385 kvadriljoner watt,
eller 385 biljoner Terawatt, eller 385 Yottawatt,
eller 3,85×1026 watt (385 000 000 000 000 000 000 000 000 W).

Av all den energi som strålar ut från solen får vi närmare 1000
W per kvadratmeter en solig sommardag. Det motsvarar effekten
hos en brödrost eller en mindre spishäll.


Hej, jag pratar gärna markarrende med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.

Oskar Molin

073 -330 30 98

oskar.molin@energiengagemang.se