Går det att bruka marken i en solpark?

Kombinera sol- och jordbruk (agrivoltaics)

Mark som används för att bygga en solpark tas inte per definition ur bruk. Det går utmärkt att till exempel så vall mellan raderna eller ha får betandes i solcellsparken. Generellt används dock inte högproduktiv mark för att etablera solparker på. Dessutom finns flera spännande projekt där man utforskar hur man på bästa sätt kan praktisera agrivoltaics, alltså kombinationen av sol- och jordbruk, i Sverige. Något vi är övertygade om kommer vara vanligt i framtiden.

Är du intresserad av att lära dig med om hur sol- och jordbruk kan samexistera? Här kan du läsa mer om agrivoltaics, eller titta på vårt webbinarie på temat här.

Hej, jag pratar gärna markarrende med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.

Oskar Molin

073 -330 30 98

oskar.molin@energiengagemang.se