Att kombinera solbruk med jordbruk – Agrivoltaics

Vad är agrivoltaics?

Agrivoltaics innebär att man på samma markyta kombinerar solenergiproduktion med jordbruk. Med andra ord installeras solpaneler eller solcellssystem ovanför eller bredvid grödor, vilket möjliggör en samtidig produktion av både solenergi och jordbruksprodukter.

Begreppet agrivoltaics är fortfarande relativt okänt i Sverige, det pågår dock en mängd olika projekt där detta på olika sätt testas och utvärderas för att skapa underlag för hur olika intressen ska kunna samspela och avkastning på marken ska kunna maximeras. Många länder i Europa ligger långt före Sverige i denna fråga.

Förutom att markytan kan generera dubbel nytta kan den skuggning som skapas av solpanelerna också skapa fördelar när det kommer till odling då fuktförlusten genom avdunstning minskar och panelerna ger skydd mot extrema väderförhållanden, såsom starkt solljus eller hagel. Dessutom kan solpanelerna hjälpa till att minska marktemperaturen genom att absorbera och omvandla solenergi till elektricitet, vilket kan ha positiva effekter på grödornas tillväxt och produktivitet.

Kan solparken användas för bete?

Att kombinera solbruk med bete kan vara ett väldigt effektivt sätt att maximera markanvändningen i en solpark. Ofta anpassas solparkerna redan vid byggnation för att vara kompatibla med bete, men även om så inte varit fallet krävs oftast inga större ingrepp för att göra detta möjligt. En bra start är att se till att det inte hänger några lösa kablar under panelborden.

Alla djur lämpar sig inte lika bra i en solpark, men ett djur som visat sig passa väldigt bra är får. Panelerna ger inte bara välbehövlig skugga eller skydd mot regn, de gör även att fukt lättare stannar i marken vilket skapar hög växtlighet, även vid torrare somrar. Dessutom skyddar de ofta väl tilltagna staketen väldigt bra mot rovdjur. Även andra mindre djur som till exempel höns lämpar sig bra i en solpark. Större djur som till exempel hästar eller kor riskerar däremot att skada både sig själva och solpanelerna om de väljer att klia sig mot dessa.

Solcellsparker ger en ökad biologisk mångfald

En solpark kan också användas för att ge naturen möjlighet till återhämtning. Mellan solparkborden finns möjligheter att så in pollinerargrödor för att öka den biologiska mångfalden. I en solpark brukar dessutom gott om plats finnas för både insektshotell och bikupor.

Är ditt företag intresserad av att bygga en solcellspark?

Se till att all el som ditt företag förbrukar är producerat av solenergi. Genom att äga en egen solcellspark tar ni en aktiv roll i den energiomställning som nu sker över hela världen.

Vill ni veta mer hur det går till rent praktiskt? Kontakta oss så bokar vi in ett platsbesök i solcellsparken. På plats kan vi visa och förklara hur det fungerar och berätta mer om fördelarna med att investera i solenergi.

Hej, vi pratar gärna solenergi med dig!

Vi besöker dig gärna för att på plats kunna se vilken lösning som skulle vara bäst utifrån fastighetens förutsättning.

Ring vår växel så blir du kopplad till en säljare i din region.

010-30 30 100

info@energiengagemang.se

Vill du att vi kontaktar dig?

Vill du få en offert eller har specifika frågor gällande solenergi och/eller energilager? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär

070-330 03 31

erik.rindeskar@energiengagemang.se

Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär