Hur går det till när solen skapar el?

Solen träffar solpanelen

När solens strålar träffar solcellerna i panelen uppstår en elektrisk
spänning mellan framsidan och baksidan av cellen, den
ena är positivt laddad och den andra är negativt laddad.
Genom att koppla en ledning mellan dem bildas en ström i
form av likström. Solpanelerna kopplas sedan samman i strängar
om x antal paneler/sträng som leds vidare till växelriktaren.

Växelriktaren

En växelriktare sitter bakom solpanelerna och gör precis det
den heter. Den växlar om riktningen på strömmen, från likström
till växelström.

Transformatorstationen


I solparker finns transformatorstationer som omvandlar elen till rätt spänningsnivå
så att den stämmer överens med det lokala elnätet som elen levereras
ut på.


Hej, jag pratar gärna markarrende med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.

Oskar Molin

073 -330 30 98

oskar.molin@energiengagemang.se