Vart tar elen vägen?

För att göra en avancerad process enkel så kan man säga att el alltid tar den närmaste vägen. Om du har en solcellsanläggning på ditt tak vet du att den först och främst kommer att gå till ditt företag eller hus, men så snart elen går ut på det allmänna nätet kommer den alltid ta den närmaste vägen. På så sätt vet vi att den el som produceras lokalt också kommer att användas lokalt.