Påverkar en solpark djur och natur?

Solcellsparker har ingen fysisk negativ effekt på människor eller miljö. De låter inte, luktar inte, släpper inte ut några kemikalier eller påverkar grundvatten. Generellt har solparker en positiv påverkan på djur och natur. Mark som tidigare används i jordbruk har ofta höga halter av näring i marken, vilket kan vara negativt för pollinerare. I en solpark får marken chans att vila från besprutning och gödsel, vilket har positiv effekt på mångfalden.  

Tillsammans med SLU mäter och analyserar vi utvecklingen av växter och pollinerande insekter i en solcellspark för att se hur vi på bästa sätt kan bidra till ökad mångfald. Bland annat har man tagit fram en specifik fröblandning som ska gynna pollinerare vilket i sin tur gynnar till exempel fåglar. Däremot kan staket (vilket ofta behövs ur försäkringssynpunkt) göra det svårare för större vilt att förflytta sig obehindrat på området, för att minimera denna påverkan brukar man bygga passager på olika platser i parkerna. På så sätt underlättar man för större djur att passera.  

Hej, vi pratar gärna solenergi med dig!

Vi besöker dig gärna för att på plats kunna se vilken lösning som skulle vara bäst utifrån fastighetens förutsättning.

Ring vår växel så blir du kopplad till en säljare i din region.

010-30 30 100

info@energiengagemang.se