Påvirker en solcellepark dyr og natur?

Solparker har ingen fysisk negativ effekt på mennesker eller miljø. De høres ikke, lukter ikke, frigjør ingen kjemikalier eller påvirker grunnvannet. Generelt har solparker en positiv innvirkning på dyr og natur. Jord som tidligere ble brukt til jordbruk har ofte høye nivåer av næringsstoffer i jorda, noe som kan være negativt for pollinatorer. I en solcellepark får jorda en sjanse til å hvile fra sprøyting og gjødsel, noe som har en positiv effekt på mangfoldet.

Sammen med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) måler og analyserer vi utviklingen av planter og pollinerende insekter i en solcellepark for å se hvordan vi best kan bidra til økt mangfold. Det er blant annet utviklet en spesifikk frøblanding som skal komme pollinatorer til gode, noe som igjen kommer for eksempel fugler til gode. Gjerder (som ofte er nødvendig fra et forsikringsmessig synspunkt) kan imidlertid gjøre det vanskeligere for større vilt å bevege seg fritt i området, for å minimere denne påvirkningen bygges det vanligvis passasjer forskjellige steder i parkene. På denne måten er det lettere for større dyr å passere.

Hei, vi vil gjerne snakke solenergi med deg!

Vi kommer gjerne på besøk for å se på stedet hvilken løsning som er best ut fra forholdene på eiendommen.

Ring vårt sentralbord så blir du koblet til en selger i din region.

010-30 30 100

info@energiengagemang.se