Hvilket land er egnet for å bygge en solcellepark?

Ulike sjetonger fungerer

Det er mange forskjellige typer land som egner seg for å bygge solcelleparker. For eksempel å være lavproduktiv jordbruksjord, jord som har blitt brukt til å dyrke energiskog på, eller skogsmark. Det viktige er at underlaget ikke er skyggelagt, at bakken kan monteres på og at det er mulig å koble til strømnettet.

Hei, jeg vil gjerne snakke med deg om leie av tomt!

Er du interessert i hva du som grunneier kan få i leie? Er din bedrift interessert i å eie en solcellepark? Vil du vite hva en PPA kan koste? Ring gjerne en bjelle eller send meg en mail, så kan jeg fortelle deg mer.

Oskar Molin

073 -330 30 98

oskar.molin@energiengagemang.se