Vilken mark lämpar sig för att bygga en solpark?

Olika marker fungerar

Det finns många olika typer av marker som lämpar sig att anlägga solparker på. Till exempel vara lågproduktiv jordbruksmark, mark som använts för att odla energiskog på eller skogsmark. Det viktiga är att ytan inte skuggas, att marken går att montera på och att det är möjligt att ansluta till elnätet. 

Hej, jag pratar gärna markarrende med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.

Oskar Molin

073 -330 30 98

oskar.molin@energiengagemang.se