Hur gör jag om jag vill arrendera ut mark till en solpark? 

Hos många markägare finns idag mark som inte kan brukas eller som av andra anledningar inte används optimalt. Här finns möjligheter skapa en högre lönsamhet genom att arrendera ut till en solcellspark. Vi söker framför allt lättarbetad mark som ligger i södra och mellersta Sverige, men utesluter inga marker innan vi tagit oss en ordentlig titt på förutsättningarna. 

Om du tror att du har mark som kan passa för att bygga en större solcellsanläggning kan du kontakta oss här.

Hej, vi pratar gärna solenergi med dig!

Vi besöker dig gärna för att på plats kunna se vilken lösning som skulle vara bäst utifrån fastighetens förutsättning.

Ring vår växel så blir du kopplad till en säljare i din region.

010-30 30 100

info@energiengagemang.se