Er det mulig å dyrke jorden i en solcellepark?

Kombiner solenergi og landbruk

Land som brukes til å bygge en solcellepark er ikke per definisjon tatt ut av drift. Det er fullt mulig å for eksempel så høy mellom rekkene eller ha sau på beite i solcelleparken. Generelt brukes imidlertid ikke høyproduktiv jord til å etablere solcelleparker på. I tillegg er det flere spennende prosjekter som utforsker den beste måten å praktisere agrivoltaics, det vil si kombinasjonen av solenergi og landbruk, i Sverige. Noe vi er overbevist om vil være vanlig i fremtiden.

Er du interessert i å lære om hvordan solenergi og landbruk kan sameksistere? Se vårt nettseminar om emnet her.

Hei, jeg vil gjerne snakke med deg om leie av tomt!

Er du interessert i hva du som grunneier kan få i leie? Er din bedrift interessert i å eie en solcellepark? Vil du vite hva en PPA kan koste? Ring gjerne en bjelle eller send meg en mail, så kan jeg fortelle deg mer.

Oskar Molin

073 -330 30 98

oskar.molin@energiengagemang.se