Går det an å dyrke marken i en solcellepark?

Kombinere sol- og landbruk (agrivoltaics)

Land som brukes til å bygge en solcellepark er ikke per definisjon tatt ut av drift. Det er fullt mulig å for eksempel så gress mellom rekkene eller ha sau beite i solcelleparken. Generelt brukes imidlertid ikke høyproduktiv jord til å etablere solcelleparker på. I tillegg er det flere spennende prosjekter som utforsker den beste måten å praktisere agrivoltaics, det vil si kombinasjonen av solenergi og landbruk, i Sverige. Noe vi er overbevist om vil være vanlig i fremtiden.

Er du intressert i å lære deg om hvordan sol- og jordbruk kan sameksistere? Her kan du lese mer om agrivoltaics, eller kikke på webinarene våre på temaet her.

Hei, jeg vil gjerne snakke med deg om leie av tomt!

Er du interessert i hva du som grunneier kan få i leie? Er din bedrift interessert i å eie en solcellepark? Vil du vite hva en PPA kan koste? Ring gjerne eller send meg en mail, så kan jeg fortelle deg mer.

Oskar Molin

073 -330 30 98

oskar.molin@energiengagemang.se