Hva gjør jeg hvis jeg vil leie ut tomt til en solcellepark?

Mange grunneiere har i dag grunn som ikke kan brukes eller som av andre grunner ikke utnyttes optimalt. Her er det muligheter for å skape høyere lønnsomhet ved å leie ut til solcellepark. Vi er først og fremst ute etter lettbearbeidede tomter, men utelukker ikke noe land før vi har sett godt på forholdene.

Hvis du tror du har tomt som kan egne seg for å bygge et større solcelleanlegg, kan du kontakte oss her .

Hei, vi vil gjerne snakke solenergi med deg!

Vi kommer gjerne på besøk for å se på stedet hvilken løsning som er best ut fra forholdene på eiendommen.

Ring vårt sentralbord så blir du koblet til en selger i din region

010-30 30 100

info@energiengagemang.se