Hva gjør jeg hvis jeg vil leie tomt til en solcellepark?

Mange grunneiere har i dag grunn som ikke kan brukes eller som av andre grunner ikke utnyttes optimalt. Her er det muligheter for å skape høyere lønnsomhet ved å leie ut til solcellepark. Vi er først og fremst ute etter lettbearbeidede tomter som ligger i Sør- og Midt-Sverige, men utelukker ikke noe land før vi har sett godt på forholdene.

Hvis du tror du har tomt som kan egne seg for å bygge et større solcelleanlegg, kan du kontakte oss her .

Hei, vi vil gjerne snakke solenergi med deg!

Vi kommer gjerne på besøk for å se på stedet hvilken løsning som er best ut fra forholdene på eiendommen.

Ring vårt sentralbord så blir du koblet til en selger i din region.

010-30 30 100

info@energiengagemang.se