Hva skjer med en solpark når forventet levetid er over?

En solpark forventes å kunne levere strøm i 30-35 år, men kan fungere utmerket også etter dette. Hvis du anser parken for å ha gjort jobben sin, er demonteringen en enkel prosess hvor paneler settes sammen, hauger trekkes opp av bakken og materialet resirkuleres. Demontering går raskt, medfører ingen inngrep i naturen, og jorda vil da umiddelbart være klar til annen bruk umiddelbart.