Hva skjer med en solfarm når forventet levetid er over?

En solgård forventes å kunne levere strøm i 30-35 år, men kan meget vel fungere utmerket også etter dette. Hvis du anser parken for å ha gjort jobben sin, er demonteringen en enkel prosess hvor paneler settes sammen, hauger trekkes opp av bakken og materialet resirkuleres. Demontering går raskt, medfører ingen inngrep i naturen, og jorda vil da umiddelbart være klar til oppdrett eller bruk på annen måte umiddelbart.