Å kombinere solcellepanel med landbruk – Agrivoltaics

Hva er agrivoltaikk?

Agrivoltaics betyr å kombinere solenergiproduksjon med landbruk på samme landoverflate. Med andre ord, solcellepaneler eller solcelleanlegg er installert over eller ved siden av avlinger, noe som muliggjør samtidig produksjon av både solenergi og landbruksprodukter.

Begrepet agrivoltaics er fortsatt relativt ukjent i Sverige, men det er en rekke prosjekter på gang hvor dette testes og evalueres på ulike måter for å skape et grunnlag for hvordan ulike interesser skal kunne samhandle og utbytte på jorda skal maksimeres. Mange land i Europa ligger langt foran Sverige i denne saken.

I tillegg til at jordoverflaten kan generere dobbelt nytte, kan skyggeleggingen som skapes av solcellepanelene også skape fordeler når det gjelder dyrking da fukttap gjennom fordamping reduseres og panelene gir beskyttelse mot ekstreme værforhold, som sterkt sollys. eller hagl. I tillegg kan solcellepanelene bidra til å redusere jordtemperaturen ved å absorbere og konvertere solenergi til elektrisitet, noe som kan ha positive effekter på avlingsvekst og produktivitet.

Kan solcelleparken brukes til beite?

Å kombinere solcellebruk med beite kan være en svært effektiv måte å maksimere arealbruken i en solcellepark. Ofte er solcelleparkene allerede under byggingen tilpasset for å være kompatible med beitebruk, men selv om dette ikke har vært tilfelle, kreves det vanligvis ikke store inngrep for å gjøre dette mulig. En god start er å passe på at det ikke henger løse kabler under panelbordene.

Ikke alle dyr er like egnet i en solcellepark, men et dyr som har vist seg å passe veldig godt er sau. Panelene gir ikke bare sårt tiltrengt skygge eller beskyttelse mot regn, de gjør det også lettere for fuktighet å holde seg i bakken, noe som skaper høy vegetasjon, selv i tørrere somre. I tillegg beskytter de ofte velstore gjerdene svært godt mot rovdyr. Andre mindre dyr som kyllinger egner seg også i en solcellepark. Større dyr som hester eller kuer risikerer derimot å skade både seg selv og solcellepanelene hvis de velger å klø seg mot dem.

Solparker øker det biologiske mangfoldet

En solcellepark kan også brukes for å gi naturen mulighet til å hente seg inn igjen. Mellom solparkbordene er det muligheter for å så pollinatorvekster for å øke det biologiske mangfoldet. I en solcellepark er det som regel god plass til både insekthotell og bikuber.

Er din bedrift interessert i å bygge en solcellepark?

Sørg for at all elektrisiteten bedriften din bruker er produsert av solenergi. Ved å eie din egen solcellepark tar du en aktiv rolle i energiomstillingen som nå finner sted over hele verden.

Vil du vite mer om hvordan det fungerer rent praktisk? Ta kontakt med oss så bestiller vi et besøk i solcelleparken. På stedet kan vi vise og forklare hvordan det fungerer og fortelle deg mer om fordelene ved å investere i solenergi.

Hej, vi pratar gärna solenergi med dig!

Vi kommer gjerne på besøk for å se på stedet hvilken løsning som er best ut fra forholdene på eiendommen.

Ring vår växel så blir du kopplad till en säljare i din region.

010-30 30 100

info@energiengagemang.se

Vi er her for å hjelpe deg.

Lurer du på hvor lønnsomt det kan være for deg å investere i solenergi? Send oss en uforpliktende forespørsel.

Hei, jeg vil gjerne snakke med deg om solenergi!

Er du interessert i hva du som grunneier kan få i leie? Er din bedrift interessert i å eie en solcellepark? Vil du vite hva en PPA kan koste? Ring gjerne en bjelle eller send meg en mail, så kan jeg fortelle deg mer.


Erik Rindeskär

070-330 03 31

erik.rindeskar@energiengagemang.se

Hei, jeg vil gjerne snakke med deg om solenergi!

Er du interessert i hva du som grunneier kan få i leie? Er din bedrift interessert i å eie en solcellepark? Vil du vite hva en PPA kan koste? Ring gjerne en bjelle eller send meg en mail, så kan jeg fortelle deg mer.


Erik Rindeskär