skip to Main Content

Fler och fler väljer att gå över till att installera solceller och använda solen som energikälla. En investering i solenergi är långsiktig, därför är det viktigt att det blir rätt från början. Här nedan har vi kort sammanfattat de viktigaste punkterna du ska tänka på innan du sätter igång:

1. Taket ska hålla i över 30 år

Solpanelerna ska sitta på taket och generera elektricitet i många år framöver. Därför är det viktigt att kontrollera att taket kommer håller, att det är i gott skick och att korrekta snö- och vindlastberäkningar görs för
montagesystemet.

2. Riktning och lutning påverkar produktionen

Optimal placering av solceller på tak är för det mesta i rakt söderläge. Det går alldeles utmärkt att även placera solceller i väst och östlig riktning, men produktionenkapaciteten minskar något. Även lutningen på taket påverkar hur mycket el en anläggning kan producera. Om man har ett helt platt tak använder vi oss av en montageställning som lutar upp solpanelerna. I och med att varje tak har sin unika position är det bäst att göra en ordentlig produktionsuträkning så att du vet hur mycket din anläggning beräknas kunna producera.

3. Tänk på solpanelernas placering på taket

Beroende på takets storlek och utseende är det viktigt att se över hur du ska placera panelerna. Taket bör utnyttjas maximalt genom att fylla på med så många paneler som möjligt men tänk på att skugga som faller på panelerna kan störa produktionen. Därför gäller det att även ta hänsyn till träd, skorstenar, ventilationsrör och liknande.

4. Välj solpanel med omsorg

Det finns en uppsjö av solpaneler på marknaden. Välj en etablerad och stabil leverantör och jämför prestanda och effekt. Som oberoende part jobbar vi med flera olika tillverkare och inför varje projekt tar vi hänsyn till fem kriterier för att hitta den panel som passar bäst: Prestanda – Pris – Estetik – Ekonomisk stabilitet – Etik.
Paneler med hög effekt kostar mer i investeringskostnad men producerar också mer el. Billiga paneler kan riskera att kosta mer längre fram pga av dålig kvalitet.

5. Välj professionell montering

Då anläggningen ska sitta uppe under många år är det viktigt att systemet är rätt dimensionerat och monteras på ett korrekt sätt.
Anlita alltid en certifierad installatör av solel enligt krav från Energimyndigheten.

6. Solekonomi – Räkna ut hur lönsam din anläggning blir

En solcellsanläggning är en långsiktig investering. Vi hjälper dig ta fram ett bra underlag med följande beräkningar:

  • Förväntad produktion inklusive årsvariationer
  • Investerings- och livscykelkostnad
  • Beräknad besparing
  • Minskade CO2 utsläpp

7. Håll koll på avtal och regler

För att långsiktigt få bäst lönsamhet från din solcellsanläggning är det viktigt att löpande hålla koll på politiska beslut, lagar och skatteregler.
Vi håller dig uppdaterad och hjälper dig med all administration.

8. Aktiv förvaltning för bäst lönsamhet

Elpriset består av flera delar: Råvaran el, elnät, elcertifikat, ursprungsgarantier, elskatt och moms. Ersättningsnivåerna skiljer sig markant åt mellan olika bolag och kan ändras över tiden. Vi hjälper dig att få en förståelse för hur elmarknaden fungerar och välja det elavtal som
ger bäst lönsamhet för din anläggning.

 

Vi hjälper dig med allt detta och mer därtill

Vi har installerat solcellsanläggningar sedan 2012 och är en av marknadens mest erfarna installatörer. Vi hjälper dig att få full kontroll genom hela installationen. Intresserad? Fyll i formuläret här till höger så är du ett steg närmare att producera din egen elektricitet.

Har du frågor eller vill du veta mer?
Vi hjälper dig få koll på helheten

Vi har installerat solcellsanläggningar sedan 2012. För att en installation ska bli lyckad är det viktigt med ett platsbesök.

Vi kommer gärna ut och träffar dig. Då kan vi enkelt inspektera tak, ta korrekta mått, samtidigt som vi kan gå igenom just dina förutsättningar för att installera solceller. Slå en signal eller skicka ett mail.


Jonas Helander
070 – 330 29 26
Skicka e-post

Du kan också enkelt fylla i formuläret här nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

  • Vill du ha ett kostnadsförslag på en solcellsanläggning till din fastighet? Fyll även i fälten nedan.
  • Vänligen ange gata, nr, postnummer och postadress
  • Ange i meter; bredden x höjden på taket
  • Ange i grader vilken riktning huset har. Optimal riktning är 180 grader rakt mot söder.
  • Om du är osäker, titta på din senaste elfaktura, den brukar ange estimerad förbrukning.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Back To Top