Vad är skillnaden mellan effekt och energi?

Enkelt uttryckt är effekt ett mått på en elapparats arbetsförmåga och mäts i watt (W). Energi beräknas som effekt gånger tid och mäts praktiskt i wattimmar (Wh) eller kilowattimmar (kWh).