Hur fungerar solpaneler?

Solpaneler är tillverkade av solceller som består av skivor av halvledarmaterial, oftast kisel. När solstrålning träffar solpanelen, absorberar solcellerna energin och omvandlar den till likström. En växelriktare används sedan för att konvertera den likströmmen till växelström som kan användas i hemmet.