Vilka typer av solpaneler finns det?

De vanligaste typerna av solpaneler är kristallina och tunnfilmssolceller. Kristallina solpaneler är tillverkade av kristaller av silikon och har högre verkningsgrad än tunnfilmsolceller, men de är också dyrare. Tunnfilmsolceller är tunnare och billigare, men har lägre verkningsgrad.