Hur vet jag hur mycket mina solpaneler kommer producera?

En solcell på 1W kan producera ungefär 1kWh energi per år i Sverige. Anläggningen placering och lutning påverkar dock och därför kommer din projektutvecklare att göra en noggrann analys av dina förutsättningar för att maximera dina möjligheter att producera grön solel på ett lönsamt sätt.   

Hur mycket el en solcell på 1W har möjlighet att producera ser olika ut beroende på vart i världen du befinner dig, detta på grund av att solinstrålningen är olika på olika platser i världen.