Vad är fördelarna med solenergi?

Solenergi är en ren och förnybar energikälla som inte producerar några växthusgaser eller luftföroreningar. Det är också en långsiktig investering som kan spara pengar på elräkningen och öka värdet på fastigheten.