fbpx
skip to Main Content

Solceller i öppna landskap

Med våra rötter i den Sörmländska landsbygden har vi lång erfarenhet och goda kunskaper vad som gäller för att en solcellsanläggning på ett lantbruk ska bli så bra som möjligt. Få fastigheter har sådan potential för att ta tillvara solen. Stora tak med bra lutning i öppna landskap. Det kan knappast bli bättre.

Bättre ekonomi och mindre utsläpp

Att sätta upp i en solcellsanläggning på taket är en av de bättre investeringarna ett lantbruk kan göra på lång sikt. Avkastningen får du direkt i form av lägre elkostnad och dessutom bidrar gården till att minska koldioxidutsläppen med 65 kg per installerad kvadratmeter och år.

Vi tar fram ett beslutsunderlag som ger dig helheten

Att installera solceller är en stor investering, därför att det viktigt att du fattar beslut på ett korrekt och genomarbetat underlag. Vi optimerar anläggningen baserat på din förbrukningsprofil och fastighetens övriga förutsättningar. Dessutom får du alltid en riskanalys så att du enkelt kan se hur investeringen påverkas beroende på framtida elpriser. I underlaget får du även dokumenterade energiflöden och tydliga ekonomiska utfall.

Kostnadsfritt platsbesök

Vi kommer gärna ut på besök och kan då på plats inspektera taket, ta korrekta mått och svara på frågor. Du får sedan ett korrekt kostnadsförslag med produktionsuträkning och besparingspotential.


Jonas Helander
070-330 29 26
Skicka e-post

Karlbergs Kursgård

I Roslagensfamn ligger Karlbergs församlingsgård vackert belägen intill en vik av Björköfjärden. Här har EnergiEngagemang installerat sammanlagt 669 solpaneler på de olika taken. Årsproduktionen beräknas till närmare 170 000 kWh/år.
read more

Wij Säteri

Wij Säteri ligger i Håbo kommun utanför Stockholm. Solcellerna är monterade på två tak som är riktade mot sydöst respektive sydväst.
read more

Uddevalla Solcellspark – Solevalla

Parken är placerad strax söder om Uddevalla längs E6:an. Det är Uddevalla Energi som är initiativtagare till parken och är en del i deras satsning för att få fler att inse fördelarna med solenergi.
read more

Maltesholm

Maltesholm är ett slott knappt två mil från Kristianstad. 264 solpaneler har placerats på en av ekonomibyggnaderna och årsproduktionen ligger på ca 74 000 kWh/år.
read more
Back To Top