skip to Main Content
0152 - 301 00 info@energiengagemang.se

Solceller i öppna landskap

Med våra rötter i den Sörmländska landsbygden har vi goda kunskaper i lantbrukets ständiga utmaningar.

Stora tak ger stor potential

Vi ser också de möjlighet som solenergi kan ge de svenska lantbruken. Få fastigheter har sådan potential för att ta tillvara solen. Stora tak med bra lutning i öppna landskap. Det kan knappast bli bättre.

Bättre ekonomi och mindre utsläpp

Att sätta upp i en solcellsanläggning på taket är en av de bättre investeringarna ett lantbruk kan göra på lång sikt. Avkastningen får du direkt i form av lägre elkostnad och dessutom bidrar gården till att minska koldioxidutsläppen med 65 kg per installerad kvadratmeter och år.

Kostnadsfritt platsbesök

Vi kommer gärna ut på besök och kan då på plats inspektera taket, ta korrekta mått och svara på frågor. Du får sedan ett korrekt kostnadsförslag med produktionsuträkning och besparingspotential.


Jonas Helander
070-330 29 26
Skicka e-post

Back To Top