Gårdsfisk

Gårdsfisk odlar fisk på land

Gårdsfisk odlar fisk i bassänger på land. Det har visat sig vara en mycket energieffektiv djurhållning och man hävdar att man producerar världens mest hållbara fisk.

Bassängerna där fisken odlas behöver hålla rätt temperatur, vilket kräver en del el. Därför har man investerat i en solenergianläggning från EnergiEngagemang. Anläggningen producerar 90 000 kWh/år.

Att odla fisk på land kan vara en av lösningarna för att säkra framtidens livsmedelstillgång. På Maltesholms slott i Skåne har köttdjuren därför bytts ut mot fiskodling i ladan, med solceller på taket för en hållbar energiförsörjning.

Ända sedan 1600-talet har det bedrivits livsmedelsproduktion på Maltesholms slott i nordöstra Skåne, men i början av 1990-talet avvecklades gårdens köttdjur. När Niclas Palmstierna, nuvarande ägare och fjortonde generationen som driver gården, tog över ägarskapet med sin familj för några år sedan ville de utveckla verksamheten och hitta nya sätt att producera livsmedel på ett hållbart sätt. Svaret blev fiskodling, fast på land.

– Om du har hundra kilo foder och matar dina kycklingar med det får du i slutändan ut cirka 25 kilo ätbart kött. Ger du hundra kilo foder till grisar är utväxlingen ännu sämre, då får du bara ut cirka 15 kilo kött. Men ger du istället 100 kilo foder till fisk får du ut närmare 70-90 kilo, så för oss var det inget svårt val. Klart att vi ville odla fisk.

Producerar 200 ton per år

2019 började han därför att samarbeta med Gårdsfisk, ett företag som tagit fram ett koncept för att odla sötvattensfisk i bassänger inomhus. Maltesholm blev deras första stora externa samarbetspartner med en produktion på närmare 200 ton om året, och idag finns produkterna hos flera stora matvarukedjor.

– Det som jag uppskattade med Gårdsfisk är att det är ett cirkulärt koncept, vilket ger oss möjlighet att utveckla gården på ett hållbart sätt.

Men även om fiskodling är effektivt i termer av foderförädling går det åt energi för att driva anläggningen och hålla temperaturen i vattnet på rätt nivå. För att skapa hållbarhet även där valde familjen att sätta solceller på taket till den nya fiskodlingsbyggnaden, totalt 775 kvadratmeter solceller som ger cirka 140 000 kwh per år.

– Vi har allokerat två tredjedelar av produktionen till fiskstallet, och en tredjedel till de intilliggande hushållen som finns på gården. På det sättet kan vi minska vår klimatpåverkan, och eftersom förbrukningen i fiskstallet är ganska jämn passar det väldigt bra ihop med solpaneler.

”Skönt att vi valde att satsa på solkraft”

Det här är å andra sidan inte den första solcellsinstallationen som Niclas Palmstierna har gjort. Tidigare hade han tillsammans med solcellsföretaget EnergiEngagemang satt solpaneler på en annan av gårdens ekonomibyggnader.

– Solceller fungerar bra och kräver inget underhåll. Via appen kan jag enkelt följa produktionen och se hur den ser ut, och Energiengagemang är bra att ha att göra med så för mig var det ett enkelt val även för fiskstallet. Och med de höga energipriser som vi har nu känns det väldigt skönt att vi valde att satsa på solkraft, samtidigt som jag känner att jag kan se nästa generation i ögonen eftersom vi bidrar till produktionen av fossilfri energi.