Agriculture

Direct returns with photovoltaics

More and more farms are becoming aware of solar panels. Not only because it is good for the environment, but because it is a tangible, profitable investment.

Solar cells in open landscapes

We have long and solid experience in creating photovoltaic installations, on roofs or on the ground, adapted for agriculture. Through thoroughly prepared decision support, we optimize the plant based on your consumption profile and the property’s other conditions, with a focus on creating the best profitability over time.

We are experts in photovoltaics for agriculture

With our roots in the Sörmland countryside, we have long experience and good knowledge of what is needed to make a solar cell system on a farm as good as possible. Few properties have such potential for harnessing the sun. Large roofs with a good slope in open landscapes. It could hardly be better.

Why solar energy?

Solenergi är lönsamt

Lönsamheten visar sig direkt i form av lägre elräkningar. En egenkonsumtion av solelen gör att du slipper köpa in el och sparar in på kostnaden för elen, men även den rörliga nätavgiften och eventuell energiskatt. Många går plus redan första året.

Solenergi är miljövänligt

Sett ur ett större perspektiv är man som solelproducent med i en global rörelse där mikroproduktion är en del av ett hållbart samhälle med en tydlig framtidstro. Samtidigt är solenergi det kraftslag som både är billigast och snabbast att bygga nytt.

Solenergi gör dig oberoende

Med solceller på taket kommer du alltid ha tillgång till närproducerad el och kan känna dig oberoende av elbolagens elprishöjningar framöver. Samtidigt utvecklas batteri- och laddlösningar kontinuerligt för den som vill komplettera sin anläggning.

Better economy and less emissions

Setting up a photovoltaic system on the roof or ground is one of the best long-term investments a farm can make. The returns are immediate in terms of lower electricity costs and the farm also contributes to reducing carbon dioxide emissions by 65 kg per installed square meter per year.

We produce a decision-making document that gives you the whole picture.

Installing solar panels is a major investment, so it is important that you make your decision on the basis of accurate and well-researched information. We optimize the installation based on your consumption profile and the other conditions of the property. In addition, you always receive a risk analysis so you can easily see how your investment is affected by future electricity prices. It also provides you with documented energy flows and clear economic outcomes.

Watch our webinar on solar energy for agriculture

Här berättar vi vad som gäller för dig som är markägare och intresserad av att bygga, äga, driva eller arrendera ut din mark för att bygga solcellspark. Som helhetsentreprenör till Sveriges största solcellspark vet vi att solcellsparker är ett mycket intressant investeringsobjekt för både företag och lantbruk. Och vi har bra koll på vad som gäller när man ska bygga större parker i den här storleken.

Exempel

Här nedan finner du referenser och exempel på solcellsparksinstallationer som vi har gjort nyligen.

No posts
Jag kan verkligen rekommendera EnergiEngagemang. Bra projektering, professionellt genomförd installation och anläggningen producerar något som mer än prognos när jag stämmer av första åretsproduktion.
Very professional at all stages. very happy with everything. Promised kWh is good (almost in year 3). Knowledgeable and dedicated staff. Highly recommended!
I believe that the facility is one of the best investments we have made. I estimate that we will reduce our electricity costs by up to 50% on an annual basis.

Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär

070-330 03 31

erik.rindeskar@energiengagemang.se

Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär

Hello, we are happy to talk solar energy with you!

We are happy to visit you to see on site which solution would be best for your property.

Call our switchboard and you will be connected to a sales representative in your region.

010-30 30 100

info@energiengagemang.se

Vill du att vi ringer upp dig?

Det kan gälla både om du har specifika frågor eller om du vill veta mer. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.