EnergiEngagemang inleder samarbete med Pixii

EnergiEngagemang inleder ett samarbete med norska batteriutvecklaren Pixii och kommer därmed kunna erbjuda våra kunder lagerhållna modulbatterier med omgående leverans under Q1 2023. Batterierna fungerar både som komplement till solcellsanläggningar eller fristående och bidrar med många fördelar för köparen, såväl ekonomiska som elnätsmässiga.

Pixii batterier är utvecklade i Norge av ledande ingenjörer och produceras i Slovakien. Batterimodulerna är av typen LFP (litiumjärnfosfatceller) och är vardera på 50 kW. De är modulära och skalbara och går att bygga ihop till önskad storlek upp till 1 MW och levereras av EnergiEngagemang som komplett anläggning.

Många fördelar

Just nu är det ekonomiskt fördelaktigt att ansluta batterierna till frekvensmarknaden och ställa sitt batteri till förfogande att stötta elnätet. Svenska Kraftnäts har öppnat upp för privata aktörer att hjälpa till i arbetet med att se till att frekvensen ligger stadigt på 50 hz. I takt med att frekvensmarknaden blir mättad och batteriet har betalts av kvarstår flera fördelar. Batterierna kan exempelvis användas för köpa el när den är som billigast för att sedan använda eller sälja ut när elen är dyrare. Ett batteri kan också föra stor nytta i att kapa effektoppar och därigenom sänka dina elnätskostnader.

– Energilager kommer framöver att vara en viktig del av vårt svenska elsystem. Inte bara skapar de förutsättningar att ytterligare bygga ut den gröna fossilfria elproduktionen, de skapar också möjligheter för både privatpersoner och företag att ta kontroll över sina elkostnader och bli mindre beroende av elmarknadens svängningar. Säger Johan Skördare, VD på EnergiEngagemang.

Gedigen kunskap inom energilagring

Pixii är experter på kraftomvandling och energilagring och har en gedigen kunskap inom utveckling, tillverkning och försäljning av modulära kraftomvandlingslösningar. De arbetar primärt mot kommersiella och industriella byggnader och anläggningar, jordbruk samt laddnings- och distributionssystemoperatörer.

Batterierna från Pixii, LiFePO4, klarar upp till 9000 laddcykler med 90% urladdningsdjup och 70% restkapacitet. Varje modul övervakas separat och har en klimatanläggning för värme och kyla. EnergiEngagemang kommer leverera batterierna som både komplement till solcellsanläggningar och som separata enheter.

För dig som vill få bättre förståelse för hur frekvensmarknaden fungerar, hur man kan bli aktör och vad som krävs för att installera ett energilager i sin verksamhet finns ett inspelat webbinarium på temat.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?