Vad gör man av uttjänta batterier?

Det finns flera olika sätt att återanvända batterier. Det händer väldigt mycket på den fronten just nu. Både Volvo och Scania har så kallade second-life-program för att kunna använda buss- och lastbilsbatterier när batterierna har förlorat i prestanda för att fungera i fordonen. Kan batterierna inte återanvändas återvinns de istället. Man räknar med att alla delar i moderna batterier ska kunna återvinnas i sin helhet.