Hur stort batteri behöver jag?

Det beror helt på hur du tänkt använda energilagret och hur dina förutsättningar och ekonomiska möjligheter ser ut. Ett större energilager kostar mer, men möjliggör också en större lönsamhet och snabbare återbetalningstid när du är ansluten till svenska kraftnäts frekvensmarknad.