Behöver jag en solcellsanläggning för att ha ett batteri?

Inte alls. Dock fungerar solceller och batterier väldigt bra tillsammans och skapar i symbios mycket bra lönsamhet. Solceller producerar generellt el när priset är som högst, alltså under dagtid, vilket gör att du kan antingen kan ladda då när du har ett överskott av produktion för att sedan kunna använda när solen inte lyser. I dagsläget är det kostnadsmässigt fördelaktigt för privatpersoner att installera batterier och solceller samtidigt då installationen då är berättigad 50% i skattereduktion genom grön teknik.