Vad behöver jag tänka på innan jag investerar i ett energilager?

Viktiga saker att tänka på:

Energilager kommer framöver ha en viktig roll i framtidens energisystem och efterfrågan har ökat markant senaste året. I dagsläget är det mest ekonomiskt fördelaktigt att ansluta dem till frekvensmarknaden, men det finns många användningsområden. För att ha möjlighet att koppla in ett större energilager finns det dock saker du måste säkerställa för att se att förutsättningarna är rätt. Vår CTO Johan Peura berättar mer om detta i följande video.