Hur underhåller jag min solcellsanläggning?

En solcellsanläggning kräver minimalt med underhåll. Har du en takanläggning är det dock viktigt att hålla rent under panelerna och se till att fåglar inte bosätter sig där. I övrigt är det bra att hålla lite koll så att inte växelriktare utsätts för större mängd damm och att inga möss gnager på kablar. Om det snöat mycket kan man försiktigt borsta av snön från panelerna. Oftast sköter naturen detta själv, men vill inte riskera att tappa produktion en solig vinterdag går det utmärkt att själv ta bort snön.  

Vill du hellre att vi tar hand om underhållet erbjuder vi serviceavtal för detta. Kontakta oss så hjälper vi dig.