Vad har jag för garantier?

Olika komponenter i anläggningen har olika garantier. Vad som gäller hittar du i den information du fått av din projektledare vid driftsättning av anläggningen. Har du av någon anledning inte tillgång till detta hittar du alla våra produktblad här.