fbpx
skip to Main Content

Solenergi ger ett långsiktigt positivt resultat.

För företag som har en lämplig fastighet är det lönsamt att investera i solceller, den stora skillnaden gentemot privatpersoner är att avskrivningen går att bokföra så att resultatet från solcellerna syns direkt i bokslutet. Solekonomi som ger resultat.

Plats: Stockholm,  Azimutvinkel: 0°,  Lutningsvinkel: 37°,  Antal solpaneler: 220,  Panelernas toppeffekt: 245 Wp Systemets toppeffekt: 53 200 Wp,  Total area: 363 m², Årlig produktion: 54 679 kWh Performance ratio: 85 % Normaliserad produktion: 1,01 kWh/Wp

Produktion företag 2013

Elräkningen minskar direkt.

En satsning av den här storleken på solceller ger ett företag en besparing på 72.240 kr det första året.

Besparing företag 2013

En win-win-win-affär.

Om man sedan räknar med en avskrivningstakt på 25 år, en årlig inflation på 1,5%, en genomsnittlig elprisökning på 3% och en räntesats på 4% kommer resultatkurvan se ut så här:

Resultat per år av en solcellsinvestering

Back To Top