KG:s ägg

Packar ägg och producerar el


I packeriet i Linköping, som är ett av flera packerier i landet, packas varje vecka 8,5 miljoner ägg som sedan distribueras och säljs under varumärket Stjärnägg AB till både dagligvaruhandeln, restauranger och storhushåll. Här installerades nyligen en solcellsanläggning på taket vilken förväntas producera nära 450 000 kWh per år. Det innebär att företaget själva kommer att producera en stor mängd el till ett fast lågt pris om 35 öre per kWh.  

Erik Pettersson är VD och delägare på KG:s Ägg AB och är nöjd med installationen. 
”Installationsprocessen har funkat mycket bra och vi ser mycket fram emot första säsongen med egen solel. Anläggningen kommer att producera cirka 1/3 av vårt behov och ligger i linje med vår hållbarhetsstrategi, resterande energi köper vi antingen grön el alternativt fjärrvärme. ”

Sprider riskerna


Att investera i solenergi är en del av en långsiktig strategi och hållbarhetsarbete. Men det är också ett sätt att sprida risken. 
”Solcellsanläggningen minskar inte bara vår klimatbelastning, det är också ett sätt att arbeta med risk management genom att säkra produktion av egen el när marknaden visat sig alltmer ekonomiskt volatil”, säger Erik.