fbpx
skip to Main Content

Utnyttja din mark till att göra el

Solcellsparker är här för att stanna. Att använda mark som inte brukas är för både företag och lantbruk ett mycket intressant investeringsobjekt. Johan Lindahl på Svensk Solenergi ser att utbyggnaden av solcellsparker kommer i likhet med övriga Europa bli ett naturligt inslag i det svenska landskapet.

Obrukbar mark kan bli en lönsam affär

Hos många lantbruk finns idag mark som inte kan brukas eller som på annat sätt inte används. Här finns möjligheter att snabbt och enkelt montera en solcellsanläggning direkt på marken. Fördelarna är många, det går det snabbt att genomföra vilket i sin tur ger en billigare installationskostnad jämfört med takinstallationer. På marken kan man också rikta panelerna så att de placeras optimalt utifrån solens gång.

Solcellsparker går att bygga efter behov

Ett markmontage går enkelt att anpassa efter företagets/gårdens nuvarande förbrukning. En anläggning som inte är större än 255 kW installerad effekt betalar heller ingen energiskatt på den egenanvända elen.

Stora företag och organisationer ska bygga storskaligt

Att köpa grön el från sin elleverantör för att visa på ett miljöengagemang är mycket vanligt bland stora företag. Men riktigt intressant blir det när företaget inte bara köper el utan även tar en aktiv roll i utbyggnaden av förnybara energikällor och äger sina egna produktionsanläggningar. Vi har bland annat byggt produktionsanläggningar åt HSB Södermanland, Uddevalla Energi och Swedbank.

Ring oss när det gäller markmontage

Oavsett om du kommer från ett företag som vill investera i solenergi, eller är markägare som är intresserad av hur det fungerar att bygga en solcellspark är du välkommen att kontakta oss.

Enklast gör du det genom att kontakta Jonas Helander här nedan:


Jonas Helander
070-330 29 26
Skicka e-post

Back To Top