fbpx
skip to Main Content

Utnyttja din mark till att göra el

Solcellsparker är här för att stanna. Att använda mark som inte brukas är för både företag och lantbruk ett mycket intressant investeringsobjekt. Johan Lindahl på Svensk Solenergi ser att utbyggnaden av solcellsparker kommer i likhet med övriga Europa bli ett naturligt inslag i det svenska landskapet.

Obrukbar mark kan bli en lönsam affär

Hos många lantbruk finns idag mark som inte kan brukas eller som på annat sätt inte används. Här finns möjligheter att snabbt och enkelt montera en solcellsanläggning direkt på marken. Fördelarna är många, det går det snabbt att genomföra vilket i sin tur ger en billigare installationskostnad jämfört med takinstallationer. På marken kan man också rikta panelerna så att de placeras optimalt utifrån solens gång.

Solcellsparker går att bygga efter behov

Ett markmontage går enkelt att anpassa efter företagets/gårdens nuvarande förbrukning. En anläggning som inte är större än 255 kW installerad effekt betalar heller ingen energiskatt på den egenanvända elen.

Kostnadsfritt platsbesök

Vi kommer gärna ut på besök och kan då på plats inspektera marken, ta korrekta mått och svara på frågor. Du får sedan ett korrekt kostnadsförslag med produktionsuträkning och besparingspotential.


Jonas Helander
070-330 29 26
Skicka e-post

Back To Top